Bestuur

 • Gemeenteraad

  Nieuws uit de gemeenteraad, overzicht van de raadsleden en fracties, informatie over taken, instrumenten en commissies van de Raad, vergaderwijze, inspreken, raadsvergadering live volgen,
  vergaderkalender, vergaderstukken, schriftelijke vragen, moties en amendementen.

 • College van burgemeester en wethouders

  Taken college, verdeling portefeuilles college, besluitenlijsten, overzicht openbare activiteiten college en collegeagenda.

 • Gemeenteberichten en bekendmakingen

  De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij u in de buurt. Denk aan verlenen van een vergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan. Aangekondigde en de genomen besluiten worden gepubliceerd op overheid.nl Aanmelden voor een e-mailservice is mogelijk.

 • Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

  De gemeente vragen om informatie over beleid of uit documenten.

 • Eretitels en onderscheidingen

  Koninklijke Erepenning aanvragen, Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen en Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen.

 • Huwelijksjubilea

  Gemeente Noordwijk zet bij een huwelijksjubileum het echtpaar graag in het zonnetje.

 • Kinderburgemeester

  De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen in de gemeente Noordwijk. De kinderburgemeester is aanwezig bij officiële gelegenheden die een relatie hebben met kinderen.

 • Kinderraad

  De Kinderraad is een initiatief van de gemeenteraad. Het doel van de Kinderraad is om kinderen op een speelse manier in aanraking te laten komen met de gemeente en met politiek.

 • Verkiezingen

  Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingen zullen anders verlopen dan we gewend zijn. Vanwege het coronavirus zijn bijzondere maatregelen op de stemlokalen nodig. Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief hun stem uitbrengen. Ook gaan de maandag en dinsdag voor de verkiezingsdag in alle gemeenten een beperkt aantal stemlokalen openen om eerder stemmen mogelijk te maken.