Bestuur

 • Gemeenteraad

  Nieuws uit de gemeenteraad, overzicht van de raadsleden en fracties, informatie over taken, instrumenten en commissies van de Raad, vergaderwijze, inspreken, raadsvergadering live volgen,
  vergaderkalender, vergaderstukken, schriftelijke vragen, moties en amendementen.

 • College van burgemeester en wethouders

  Taken college, verdeling portefeuilles college, besluitenlijsten, overzicht openbare activiteiten college en collegeagenda.

 • Gemeenteberichten en bekendmakingen

  De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij u in de buurt. Denk aan verlenen van een vergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan. Aangekondigde en de genomen besluiten worden gepubliceerd op overheid.nl Aanmelden voor een e-mailservice is mogelijk.

 • Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

  De gemeente vragen om informatie over beleid of uit documenten.

 • Eretitels en onderscheidingen

  Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen, Koninklijke Erepenning aanvragen, Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen en Gemeentelijke onderscheiding aanvragen.

 • Huwelijksjubilea

  Gemeente Noordwijk zet bij een huwelijksjubileum het echtpaar graag in het zonnetje.

 • Kinderburgemeester

  De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen in de gemeente Noordwijk. De kinderburgemeester is aanwezig bij officiële gelegenheden die een relatie hebben met kinderen.

 • Kinderraad

  De Kinderraad is een initiatief van de gemeenteraad. Het doel van de Kinderraad is om kinderen op een speelse manier in aanraking te laten komen met de gemeente en met politiek.

 • Verkiezingen

  Informatie over de verkiezingen voor de Tweede Kamer, gemeenteraad, Europees parlement, Provinciale Staten en Waterschap.