Gemeenteberichten en bekendmakingen

De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij u in de buurt. Denk aan af te geven vergunningen of het vaststellen van een bestemmingsplan. De aangekondigde en de genomen besluiten worden officieel bekendgemaakt op de website van de overheid. Meld je aan voor de attenderingsservice.

Gemeenteberichten zijn geen officiële publicaties

Elke week publiceert de gemeente in De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad de Gemeenteberichten. In de Gemeenteberichten staan geen officiële publicaties. De officiële publicaties van de gemeente Noordwijk zijn te vinden op www.overheid.nl. Wel vindt de gemeente het belangrijk dat u op een eenvoudige manier snel kunt lezen of er bij u in de buurt iets speelt. Daarom kondigen wij dit aan in de krant en plaatsen wij de gemeenteberichten ook op de website.

Aanmelden attenderingsservice Berichten over uw buurt

Berichten over uw buurt

Wilt u op de hoogte blijven van alle plannen en besluiten bij u in de buurt? Rijksoverheid biedt u de volgende mogelijkheden:

Berichten ouder dan 2 maanden

In Berichten over uw buurt vindt u berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vindt u de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen 2 maanden. Oudere berichten vindt u op officielebekendmakingen.nl

Verordeningen en regelingen

De gemeente publiceert verordeningen en regelingen die vanaf 1 januari 2019 worden vastgesteld op overheid.nl.

Verkeersbesluiten

In de Gemeenteberichten vermelden we een overzicht van de genomen besluiten op het gebied van verkeer. Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Of meld u aan bij Berichten over uw buurt. 
De vermeldingen die op de gemeentepagina’s staan zijn louter informatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Landelijke portaal voor ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Er is een gratis atttenderingsservice voor dit portaal.

Aanmelden attenderingsservice ruimtelijkeplannen.nl

Bezwaar en beroep

Als u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld dan kunt u in veel gevallen in bezwaar of beroep. Welke procedure er gevolgd moet worden, verschilt per situatie. Meer informatie vindt u bij bezwaarschrift indienen.