Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen.

U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaan er speciale bezwaar- en beroepsprocedures.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Dien uw klacht schriftelijk in. Een klacht richt u aan het college van burgemeester en wethouders. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen. 

Vervolgens wordt uw klacht voor advies voorgelegd aan een externe commissie bezwaar- en klaagschriften. Het is mogelijk uw klacht mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl