College van burgemeester en wethouders

Taken college, verdeling portefeuilles college, besluitenlijsten, overzicht openbare activiteiten college en collegeagenda.