Collegeagenda – Samen maken we Noordwijk

Flexibele agenda

De komende jaren staan 12 agendapunten centraal die het college graag met Noordwijk oppakt. Door gericht samen te werken met inwoners, ondernemers, verenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil Noordwijk klinkende resultaten behalen. Het motto is dan ook: Samen maken we Noordwijk. De 11 agendapunten zijn in samenspraak met de omgeving tot stand gekomen. Een belangrijk doel van deze agenda: met elkaar de gemeente worden, die goed in staat is om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. Lees het webbericht 'Samen resultaten bereiken voor Noordwijk'. 

Gekoppeld aan collegeleden

Om de gewenste samenwerking met het netwerk te bevorderen is elk agendapunt gekoppeld aan een collegelid