Overzicht openbare activiteiten college

De activiteitenkalender is een overzicht voor de pers. In dit overzicht worden de activiteiten van leden van het college van burgemeester en wethouders opgenomen. In dit overzicht worden alleen activiteiten vermeld die openbaar zijn.

De openbare activiteiten vinden op dit moment alleen buiten plaats. Wij verzoeken u zich te houden aan de regels van de Rijksoverheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (1,5 m afstand). 

Demonstratie Navya Shuttle

  • Datum: vrijdag 23 april 2021 om 13:30 uur 
  • Locatie: bij het beeld van Koningin Wilhelmina op de boulevard
  • Demonstratie met de Navya Shuttle op de Wilhelmina Boulevard in Noordwijk aan Zee. Maak kennis met deze innovatie van het aanvullend vervoer. Hoor terug wat we met de haalbaarheidsstudie beogen. Door wethouder Roberto ter Hark.

Hier begint de zee

  • Datum: maandag 26 april 2021 om 9:00 uur
  • Locatie: de straat tussen hoofdingang Munnekeweij en het plein, ter hoogte van Via Antiqua 25, Noordwijkerhout
  • De onthulling van de tegel ‘hier begint de zee’ op initiatief van de Rotary Katwijk-Noordwijk, een actie om ook in Noordwijkerhout de aandacht te vestigen op de vervuiling van de zee en om bij het begin te beginnen door niets op de grond te gooien, zodat er ook geen zwerfvuil via het riool naar zee kan stromen. Door wethouder Sjaak van den Berg en mevrouw Marriëtte Bergman van de Rotary Katwijk-Noordwijk.