Overzicht openbare activiteiten college

De activiteitenkalender is een overzicht voor de pers. In dit overzicht worden de activiteiten van leden van het college van burgemeester en wethouders opgenomen. In dit overzicht worden alleen activiteiten vermeld die openbaar zijn.

Wij verzoeken u zich te houden aan de regels van de Rijksoverheid om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (1,5 m afstand).

Momenteel zijn er geen activiteiten.