Overzicht openbare activiteiten college

De activiteitenkalender is een overzicht voor de pers. In dit overzicht worden de activiteiten van leden van het college van burgemeester en wethouders opgenomen. In dit overzicht worden alleen activiteiten vermeld die openbaar zijn.

Amnesty's Write for Rights schrijfactie (07-12-2019)

  • zaterdag 7 december 2019
  • 11:00 uur
  • burgemeester Jon Hermans verzorgt de aftrap van de Amnesty's Write for Rights schrijfactie. Tijdens de actie worden er brieven geschreven met een vuist tegen onrecht. Dit jaar wordt er speciale aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren
  • Cultuurcafé Noordwijk

Opening Muzikale Kerstwandeling (15-12-2019)

  • zondag 15 december 2019
  • 13:00 uur
  • locoburgemeester Sjaak van den Berg houdt een openingswoord aan het begin van het concert. De Muzikale Kerstwandeling viert dit jaar haar derde lustrum. Ongeveer 30 huiseigenaren in en om de Voorstraat van Noordwijk Binnen stellen hun woning weer open voor dit jaarlijkse evenement
  • RK St. Jeroenskerk Noordwijk Binnen