Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

De gemeente Noordwijk kent verschillende onderscheidingen: de Erepenning, de Verdiende Trots en het jeugdlintje. Een voorstel kan een inwoner doen. Maar ook op voorstel van het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad. Een onderscheiding kan worden gegeven als de verdiensten nog duren of minder dan een jaar geleden zijn gestopt.

Online een gemeentelijke onderscheiding aanvragen

Voor wie?

De Erepenning

De Erepenning wordt als teken van waardering en uit erkentelijkheid gegeven. Aan personen vanaf 18 jaar die zich op een heel bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Noordwijk. De gemeenteraad kent de Erepenning toe in bijzondere gevallen.

De Verdiende Trots

De Verdiende Trots is een sculptuur die als teken van waardering en uit erkentelijkheid wordt gegeven. Aan personen vanaf 18 jaar en aan organisaties die:

  • Zich vrijwillig een ruime tijd op maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Noordwijk.
  • Een bijzondere prestatie hebben behaald op bijvoorbeeld cultureel of sportief gebied.
  • Een bijzondere prestatie of heldendaad hebben gedaan voor mensen of dieren.

Het college van burgemeester en wethouders kent de Verdiende Trots toe.

Jeugdlintje 

Op dit moment zijn wij bezig om een jeugdlintje te ontwerpen. Wanneer deze klaar is, volgt meer informatie.

Aanpak

Wilt u iemand voordragen? Dan kunt u online een gemeentelijke onderscheiding aanvragen. Houd rekening met de tijd van 2 tot 3 maanden die nodig is voor het behandelen van de aanvraag.

Uitreiking

In overleg met de aanvrager wordt de datum, het tijdstip en de wijze van de uitreiking bepaald. De (plaatsvervangend) voorzitter van de gemeenteraad reikt de Erepenning uit. De burgemeester of een wethouder reikt het sculptuur De Verdiende Trots en het jeugdlintje uit. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden. U kunt ook mailen naar kabinetszaken@noordwijk.nl