Gemeenteberichten en bekendmakingen

De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken bij u in de buurt. Denk aan verlenen van een vergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan. Aangekondigde en de genomen besluiten worden gepubliceerd op overheid.nl Aanmelden voor een e-mailservice is mogelijk.

Geen officiële publicaties

De gemeente publiceert elke week de gemeenteberichten in 2 lokale kranten: De Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad. In de gemeenteberichten staan geen officiële publicaties. De officiële publicaties van de gemeente Noordwijk zijn te vinden op overheid.nl Aanmelden voor een e-mailservice is mogelijk. Dan ontvangt u een attendering als een melding voldoet aan de door u opgegeven keuzes.

Aanmelden attenderingsservice Berichten over uw buurt

Gemeenteberichten digitaal

De gemeente vindt het belangrijk dat u op een eenvoudige manier snel kunt lezen of er bij u in de buurt iets speelt. Daarom kondigen wij dit aan in de krant en plaatsen wij elke week de gemeenteberichten ook op onze website.

Krant niet ontvangen?

Heeft u een klacht over de bezorging van De Noordwijker of het Noordwijkerhouts Weekblad dan kunt u dit telefonisch doorgeven via +31 (0)252 24 14 20.
U kunt de kranten ook digitaal lezen via de website van de uitgever:

Berichten over uw buurt

Wilt u op de hoogte blijven van alle plannen en besluiten bij u in de buurt? Rijksoverheid biedt u de volgende mogelijkheden:

Berichten ouder dan 2 maanden

Op 'Berichten over uw buurt' op overheid.nl vindt u berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Ook staan hier bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen 2 maanden. Oudere berichten staan op officielebekendmakingen.nl

Verordeningen en regelingen

De gemeente publiceert verordeningen en regelingen op overheid.nl

Besluiten over verkeer

Kijk voor de officiële bekendmakingen over verkeer op officielebekendmakingen.nl. Of meld u aan bij Berichten over uw buurt.  De vermeldingen die op de gemeentepagina’s staan zijn ter informatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Landelijke portaal voor ruimtelijke plannen

Op ruimtelijkeplannen.nl staan bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Er is een gratis attenderingsservice voor dit portaal.

Aanmelden attenderingsservice ruimtelijkeplannen.nl

Bezwaar en beroep indienen

Als u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld dan kunt u in veel gevallen in bezwaar of beroep. Per situatie verschilt het welke procedure er gevolgd moet worden. Meer informatie staat bij bezwaarschrift indienen.

Wet elektronische publicaties

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Voor het digitaal informeren van burgers wordt Berichten over uw buurt op MijnOverheid geïntroduceerd. Vanaf deze zomer kunnen burgers met een MijnOverheid account al bekendmakingen rondom hun woonadres inzien. Op termijn gaat MijnOverheid ook via e-mail attenderen op berichten over uw buurt.