Adviesorganen

De gemeenteraad kent twee adviesorganen, de Ombudsman en de Rekenkamer

Ombudsman

Elke gemeente is verplicht een ombudsfunctie te hebben. Dat kan door het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman of door zich aan te sluiten bij de Nationale ombudsman. Noordwijk heeft gekozen voor de laatste variant.

Voor meer informatie en de voorwaarden voor het indienen van een klacht kunt u terecht bij de Nationale ombudsman

Rekenkamer Noordwijk

Elke gemeente heeft een Rekenkamer. De Rekenkamer is onafhankelijk en voert onderzoeken uit. Met deze onderzoeken willen zij het functioneren verbeteren. In hun onderzoeken komen de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid onder de aandacht.

De Rekenkamer is geheel onafhankelijk. De leden bepalen zelf de onderwerpen voor onderzoek en de manier waarop ze worden uitgevoerd. De gemeenteraad kan ook een verzoek indienen bij de Rekenkamer. 

De nieuwe gemeenteraad besluit in 2019 over hoe zij de rekenkamerfunctie willen invullen.