Gast van de raad: maak kennis met het werk van de gemeenteraad

Wilt u meer weten over de gemeentepolitiek en kennis maken met de raadsleden? Meld u dan aan als gast van de raad.

Antwoord op uw vragen

Welke partijen zijn er vertegenwoordigd in de gemeenteraad van  Noordwijk en waar besluiten zij eigenlijk allemaal over? Hoe gaat die besluitvorming in z’n werk en kunt u daar nog invloed op uitoefenen? Op deze en andere vragen geeft de gemeenteraad graag antwoord.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Maar het is ook mogelijk om als ‘Gast van de raad’ de vergadering te bezoeken. Dit is een initiatief van de gemeenteraad om u kennis te laten maken met het werk van de raad.

Wat kunt u verwachten?

Om 19:15 uur verwelkomt een aantal leden van de gemeenteraad u in de Duinpan. Onder het genot van een kopje koffie vertellen zij u meer over het gemeentebestuur, het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen en de agenda van de avond. Op de publieke tribune worden plaatsen voor u gereserveerd zodat u de raadsvergadering live kunt volgen. Tot slot kunt u na de vergadering nog even napraten met raadsleden.

Aanmelden

Wilt u een keer Gast van de raad zijn? Meld u zich dan meteen aan voor een van de volgende bijeenkomsten:

  • Dinsdag 21 april 2020
  • Dinsdag 26 mei 2020
  • Dinsdag 23 juni 2020

Aanmelden

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de griffie, telefoon: +31 (0)71 3660 of via e-mail: griffie@noordwijk.nl. Graag aanmelden onder vermelding van uw naam en datum bezoek.