Hoe vergadert de Raad?

De gemeenteraad vergadert dichtbij u en op locatie.

Informatieve sessie: Rondetafelgesprekken

Tijdens de Rondetafelgesprekken kunnen inwoners, bedrijven en verenigingen aanschuiven en aan raadsleden meegeven wat zij belangrijk vinden. De aanwezige raads- en commissieleden verzamelen zoveel mogelijk informatie om goed te kunnen controleren en om nieuw beleid voor de gemeente te maken. De Rondetafelgesprekken zijn er om van u te horen wat er speelt en welke ideeën er zijn. Ze zijn daarom zoveel mogelijk op locatie, naar de plek waar het onderwerp ook echt speelt.

Meningsvormende sessie: het politieke debat

In deze sessie maken de verschillende politieke fracties hun mening kenbaar naar elkaar en naar buiten toe. Door onderling het debat aan te gaan, probeert de ene politieke partij de andere politieke partij te overtuigen. Aan het einde van het debat wordt besloten of het onderwerp genoeg besproken is en klaar is voor besluitvorming.

Besluitvormende sessie

In deze sessie neemt de gemeenteraad de besluiten. Dit is wettelijk vereist. In principe wordt in deze sessie alleen maar voor of tegen het voorliggende raadsvoorstel gestemd en over de moties (verzoeken aan het college) en de amendementen (wijzigingen in regels). 

In de Duinpan vanaf 2019

De raadsvergadering bestaat vanaf 2019 uit de meningsvormende en de besluitvormende sessie. De vergaderingen van de gemeenteraad worden vanaf januari 2019 live uitgezonden via de website van de gemeente. U bent van harte welkom in De Duinpan in De Zilk om een vergadering bij te wonen! Heeft u geen vervoer? De gemeente laat een taxibus naar De Zilk rijden als daar genoeg belangstelling voor is.

‘Tweede Kamer model’

De nieuwe gemeenteraad vergadert volgens het “Tweede Kamer” model. Dit houdt in dat wanneer een raadslid zijn mening wil geven, hij naar voren loopt naar de interruptiemicrofoon. Dat maakt het debat levendiger en toegankelijker.

Denk met ons mee!

U staat centraal. Welk idee of initiatief heeft u voor de nieuwe gemeente Noordwijk? Denk met ons mee!