Nieuws uit de Raad RSS icoon

Nieuws uit de gemeenteraad.

 • Raadscolumn Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk): Leven in vrijheid

  20 oktober 2020

  Door de huidige situatie in coronatijd worden we telkens weer geconfronteerd met beperkende maatregelen. Het raakt iedereen van jong tot oud, van arm tot rijk van liberaal tot socialist van burger tot burgemeester.

 • Raadscolumn Hans Knapp(VVD): Hoe gaan we nu verder aan de slag met de ODWH?

  08 oktober 2020

  In mijn vorige raadscolumn heb ik u meegenomen in de ontwikkelingen rondom de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De gemeente Noordwijk heeft daar als enige gemeente in de regio haar taken op het gebied van de verlening van bouwvergunningen belegd.

 • Raadscolumn Bas Knapp (VVD): Bronsgeest en de Pyrrusoverwinning van de oppositie!

  02 oktober 2020

  Koning Pyrrhos I leefde in de 4e en 3e eeuw voor Christus en heerste over een koninkrijk dat gedeelten van het huidige Griekenland en Albanië beslaat. Hij is bekend geworden vanwege de vele door hem gevoerde veldslagen tegen de Romeinen.

 • Verslag raadvergadering 29 september 2020

  01 oktober 2020

  Op dinsdag 29 september 2020 was de eerste vergadering van de gemeenteraad na het reces. Door de ontwikkelingen rond het coronavirus en de nieuwe maatregelen werd besloten de vergadering online te laten plaatsvinden. De raad had een volle agenda waarin veel onderwerpen besproken werden.

 • Raadscolumn Wim van Haaster (CDA): Nog even doorbijten

  29 september 2020

  Deze week wordt het nieuws beheerst door cijfers over weer een forse toename van het aantal besmettingen met het Coronavirus. De dreiging dat we te maken krijgen met een 2e Coronagolf lijkt snel dichterbij te komen. De verwachting dat de Coronabesmettingen pas later in het najaar tijdens het normale griepseizoen zouden toenemen is achterhaald.

 • Rondetafelgesprek 15 september 2020 over Julianahof en startersleningen

  17 september 2020

  Op dinsdag 15 september 2020 hervatte de gemeenteraad haar vergaderingen na het reces met een Rondetafelgesprek (RTG) waarin de raad in gesprek ging over Julianahof en startersleningen.

 • Raadscolumn Gerard Duijndam (VVD): De zomer voorbij

  04 september 2020

  In mijn vorige column heb ik iets over mezelf verteld dus dat hoef ik nu niet meer te doen. De column van vorige week van Richard Brouwer vond ik een leuk stuk. Hij vertelde iets over zijn 1e kennismaking met Noordwijkerhout.

 • Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): Kennismaking met Noordwijkerhout

  31 augustus 2020

  Graag neem ik jullie in deze column mee naar mijn 1e kennismaking met Noordwijkerhout, waar ik nu al jaren met veel plezier woon.

 • Raadscolumn Astrid Warmerdam (DOEN!): Werk aan de winkel

  21 augustus 2020

  Na een lange, warme en vooral enerverende zomer wordt in september het politieke leven weer hervat. Afgelopen zomer hebben we bij DOEN! niet stilgezeten. We hebben ons verdiept in de problematiek waar we de komende tijd mee aan de slag willen.

 • Raadscolumn Jan Janson (PvdA): Mag het een onsje meer zijn?

  16 juli 2020

  Vorige week heeft de raad de jaarrekening 2019 vastgesteld. Iedereen blij zou je denken, want deze sloot af met een positief resultaat van maar liefst 8.5 miljoen.

 • Raadsvergadering 14 juli 2020

  15 juli 2020

  Op 14 juli vond de laatste digitale raadsvergadering plaats voor het zomerreces. Burgemeester Wendy Verkleij zat de vergadering voor. Gestart werd met de debatraad. Vervolgens ging de raad over tot de besluitvormende raad, waarin een aantal benoemingen plaatsvond. De stemming gebeurde weer digitaal.

 • Raadscolumn Dick Gutlich (D66): Noordwijk in Coronatijd

  02 juli 2020

  Dankzij een initiatief van de Noordwijkse Ondernemersvereniging hadden we op 3 juni eindelijk weer eens een 'live' bijeenkomst waar we elkaar recht in de ogen konden kijken en de als altijd belangrijke non-verbale uitdrukkingen zichtbaar werden. Het is duidelijk dat de horeca en winkels moeilijke tijden doormaken. Dat geldt ook voor de Noordwijkse reisbranche waar ik de tientallen werkeloze bussen van de Koninklijke Beuk en Brouwer Tours geparkeerd zie staan.

 • Publicatie van ingekomen stukken: hoe werkt dat?

  30 juni 2020

  De gemeenteraad ontvangt veel brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad. Deze worden door de griffie op de lijst van ingekomen stukken gepubliceerd.

 • De heer S. Duivenvoorde als nieuw lid gemeenteraad benoemd

  29 juni 2020

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft de heer S. Duivenvoorde op 29 juni 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad.

 • Rondetafelgesprek 23 juni 2020 over Regionale Energie Strategie

  25 juni 2020

  Op dinsdagavond 23 juni 2020 vond er digitaal een rondetafelgesprek plaats. De raad besprak verschillende onderwerpen waaronder de Regionale Energie Strategie (RES), Waspeencentrum Katwijk en de benoeming van Theo Alkemade als wethouder.

 • Raadscolumn Louis Koppel (GroenLinks): ‘Afraffelpolitiek’

  24 juni 2020

  Elk jaar kiest Nederland het ‘Woord van het Jaar.’ Een mooi initiatief. Want elke vorm van aandacht voor taal kan bijdragen aan zorgvuldiger taalgebruik. Aan mogelijk creatievere en betere verbale omgangsvormen. In tijden van zoveel verbaal geweld op, vooral sociale, mediaplatforms geen overbodige luxe. En misschien draagt beter taalgebruik op den duur ook bij aan zorgvuldiger handelen.

 • Fracties gemeenteraad geven mening over Perspectiefnota

  23 juni 2020

  Ieder jaar stelt de gemeenteraad de jaarrekening en de Perspectiefnota vast. Alle fracties geven in onderstaande spread aan waar zij aandacht voor vragen komend jaar.

 • Rondetafelgesprek over Regionale Energie Strategie

  17 juni 2020

  Op dinsdagavond 16 juni 2020 vond er digitaal een rondetafelgesprek plaats. De raad besprak verschillende onderwerpen waaronder de Regionale Energie Strategie (RES).

 • CDA draagt Theo Alkemade voor als wethouder

  11 juni 2020

  Theo Alkemade, nu nog fractievoorzitter van het CDA Noordwijk, wordt voorgedragen als wethouder. Dat heeft de lokale politieke partij bekendgemaakt. Theo Alkemade is daarmee de beoogde opvolger van Henri de Jong die zijn functie neerlegde in april 2020.

 • Raadscolumn Theo Alkemade (CDA Noordwijk): Het is tijd om vooruit te kijken

  04 juni 2020

  Velen hebben het heel moeilijk in deze Corona periode. De huisartsen, ziekenhuiszorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg met bezoekers maatregelen, aanvullende protocollen en beperkte beschermingsmiddelen.

 • Rondetafelgesprek over woonvisie en omgevingsvisie

  04 juni 2020

  Op dinsdagavond 2 juni 2020 vond er digitaal een rondetafelgesprek (RTG) plaats. De raad besprak verschillende onderwerpen waaronder de concept-woonvisie en een tussenstand van de omgevingsvisie. Op 23 juni 2020 praat de raad tijdens de raadsvergadering verder over de woonvisie.

 • Raadscolumn Michael van Dormolen (VVD): Samen in tijden van Corona!

  28 mei 2020

  Afgelopen dinsdag hebben we als gemeenteraad met spoed en eensgezind een budget van een half miljoen euro goedgekeurd. Met dit geld kan de gemeente snel inspelen op ontwikkelingen rondom de Corona crisis en de bijbehorende kosten. Initiatieven vanuit de samenleving en de gemeente kunnen daarmee kordaat worden opgepakt. Dat is wat ons dorp nodig heeft, in aanvulling op de steunmaatregelen vanuit het Rijk.

 • Verslag gemeenteraadsvergaderingen 26 mei 2020 en 28 mei 2020

  27 mei 2020

  Op dinsdagavond 26 mei 2020 dinsdagavond 26 en donderdagavond 28 mei 2020 vonden digitale raadsvergaderingen van de gemeente Noordwijk plaats. De gemeenteraadsleden vergaderden allemaal digitaal vanuit huis. De raad heeft o.a. extra budget voor de coronacrisis besproken, het gebruik van woningen en er werden vragen gesteld over verruiming van terrassen en een motie over zonnepanelen boven parkeerterreinen.

 • Rondetafelgesprek over Strandrups en Vuurtorenplein

  22 mei 2020

  Op dinsdagavond 19 mei 2020 vond er digitaal een rondetafelgesprek van de gemeente Noordwijk plaats. Er werd gesproken over de problemen met de strandrups en over een investeringsbudget om te kunnen starten met de herinrichting van het Vuurtorenplein.

 • Raadscolumn Jaap de Moor (Bruisend Noordwijk): Een hernieuwde kennismaking

  19 mei 2020

  Als fractievoorzitter van 'Bruisend Noordwijk' wil ik me graag aan u voorstellen. Eind vorig jaar heb ik na 'rijp' beraad en in goed overleg besloten om als eenmansfractie verder te gaan. Dat was best een ingrijpende beslissing en een niet eenvoudige route, ook al omdat je geen werk kunt verdelen onder fractieleden.

 • Raadscolumn Lisette van der Vossen (NZLokaal): Noordwijkse politiek

  15 mei 2020

  In mijn vorige column heb ik verteld waarom ik in de politiek ben gegaan: ik wilde me op een andere manier dan als vrijwilliger inzetten voor de lokale samenleving. Het raadswerk is eigenlijk vrijwilligerswerk met een vergoeding.

 • Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): Warme voeten

  08 mei 2020

  Als fractie van NZLokaal zijn we druk bezig met de RES, de Regionale Energie Strategie. Elke regio in Nederland moet in zijn eigen streek bekijken hoe ze het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kunnen opwekken. Dit kan door de welbekende zonnepanelen en windturbines, maar ook door bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie) of de zee en oppervlaktewater (aquathermie).

 • Raadscolumn Wally Rodenburg (NZLokaal): Woningsdag!

  30 april 2020

  Beste mensen, Woningsdag! Op het moment dat ik dit schrijf is het Woningsdag en is er geen bloemencorso geweest.

 • Verslag gemeenteraadsvergadering 23 april 2020 - Bronsgeest

  25 april 2020

  Op donderdagavond 23 april 2020 vond de 2e digitale raadsvergadering van de gemeente Noordwijk plaats. De gemeenteraadsleden vergaderden allemaal digitaal vanuit huis. Vanavond stonden 2 belangrijke politieke onderwerpen op de agenda waar de raad uitvoerig met elkaar over debatteerden. Het afboeken van de bouwlocatie Bronsgeest en de verordeningen over parkeren.

 • Raadscolumn Toon van Tol (Puur): Ritueel dansen in Noordwijk?

  24 april 2020

  Wees niet bang, dit wordt geen column over culturele verschillen in onze gemeente. En dit stukje gaat helaas ook niet over lekker ouderwets samen dansen in Noordwijk. Het gaat mij hier over de figuurlijke betekenis van een rituele dans.

 • Verslag gemeenteraadsvergadering 21 april 2020: 1e digitale raadsvergadering

  23 april 2020

  Op dinsdagavond 21 april 2020 vond de 1e digitale raadsvergadering plaats in de geschiedenis van de gemeente Noordwijk. De gemeenteraadsleden vergaderen voor het eerst allemaal digitaal vanuit huis.

 • Raadscolumn Hans Opdam (VVD): Laten wij naar elkaar omkijken en ondersteunen

  17 april 2020

  Vanaf september 2019 vertegenwoordig ik de VVD in de gemeenteraad, iets wat ik met veel plezier doe. De interesse en de ambitie om inwoners te vertegenwoordigen in de lokale politiek is er altijd al geweest, maar door mijn drukke bestaan als ondernemer was ik niet in de mogelijkheid mij actief in te zetten voor de VVD. Nadat mijn leven een aantal jaar geleden in rustiger vaarwater terecht kwam zag ik mogelijkheden om mij op een actieve manier voor de lokale politiek in te zetten. Het feit dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zouden fuseren leek mij een mooi moment om in te stappen en mij in te zetten voor een mooi en sterk gezamenlijk Noordwijk.

 • Gemeenteraad vergadert digitaal op 21 en 23 april

  15 april 2020

  De gemeenteraad houdt op dinsdag 21 april en donderdag 23 april haar eerste digitale raadsvergaderingen. De gemeenteraadsleden vergaderen digitaal vanuit huis.

 • Raadscolumn Jordy de Mooij (CDA): Corona en de impact op de gemeente

  22 april 2020

  Overal waar je komt en iedereen die je spreekt heeft het over het coronavirus. Logisch ook want het coronavirus heeft een grote impact en ernstige gevolgen. Toch wil ook ik, met het risico dat men corona berichtgeving moe wordt, even stil staan bij het coronavirus dat ons nu treft. Maar dan in relatie tot de gemeente Noordwijk en haar bestuur.

 • Gemeenteraad hervat vergaderingen - Rondetafelgesprek 7 april 2020

  21 augustus 2020

  De gemeenteraad hervat haar vergaderingen. Op dinsdag 7 april 2020 zal er een aantal presentaties gegeven worden tijdens het Rondetafelgesprek (RTG) in aangepaste vorm. De gemeenteraadsleden kunnen vanaf hun huis de vergadering volgen en vragen stellen.

 • Raadscolumn Karin Meiland (NZLokaal): Hallo Noordwijkers!

  22 april 2020

  Hier alweer mijn 2e column. Op het moment zitten we in een zeer ongebruikelijke situatie door het coronavirus.

 • Raadscolumn Cynthia Maan - Samenwerken in tijden van crisis

  22 april 2020

  Sinds september ben ik voor GroenLinks gemeenteraadslid in Noordwijk. Mijn motivatie om in de politiek te gaan is om bij te dragen aan oplossingen voor de klimaatcrisis. Ik vind dat er veel meer actie nodig is om de wereld leefbaar te houden voor de volgende generaties.

 • Raadscolumn Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk) - Samen bereiken we meer

  22 april 2020

  In deze tijd iets over je zelf en standpunten schrijven ligt bepaald niet makkelijk. Deze tijd is het juist zaak om naar de ander om te zien, juist naar degene die het extra moeilijk hebben. Ouderen, zieken die extra kwetsbaar zijn en zeker hen die zelf door het verschrikkelijke virus getroffen zijn. Want als we gezond zijn hebben we wel duizenden wensen, maar als je ziek bent heb je er maar één en dat is 'beter worden'!

 • Raadscolumn Hans Knapp (VVD): Hoe gaan we aan de slag met de ODWH?

  22 april 2020

  De afgelopen tijd is er met regelmaat veel te doen geweest over het functioneren van de ODWH - de Omgevings Dienst West Holland. De gemeente Noordwijk is de enige gemeente die bij deze dienst ook haar bouwtaken heeft belegd. De kritiek concentreert zich vooral rondom dat gedeelte van de werkzaamheden. 

 • Gast van de raad: maak kennis met het werk van de gemeenteraad

  22 april 2020

  De Noordwijkse politiek is leuker als u weet hoe het werkt. Wilt u meer weten over de gemeentepolitiek en kennis maken met de raadsleden? Meld u dan aan als gast van de raad.

 • Raadscolumn Bas Knapp (VVD): Werkt dat nou, die nieuwe vergaderstructuur?

  22 april 2020

  De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk is inmiddels ruim een jaar op weg. In die periode zijn veel uiteenlopende onderwerpen voorbijgekomen en door de raad behandeld. De gemeenteraad werkt sinds het ontstaan van de nieuwe gemeente Noordwijk op een ‘vernieuwde manier’.

 • Raadscolumn Wim van Haaster (CDA): Kiezen voor bollen of voor wonen

  22 april 2020

  Het is een steeds terugkerend onderwerp, wat betrekking heeft op het gedeeltelijk bebouwen van het gebied Bronsgeest. Het komt erop neer dat Bronsgeest voor 2/3 deel als open gebied behouden blijft.

 • Verslag gemeenteraadsvergadering 18 februari 2020

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 18 februari 2020 vond er in de Duinpan in De Zilk weer een raadsvergadering plaats.

 • Raadscolumn Kim van Eeden: (Lijst Salman) Vertel het mij!

  22 april 2020

  Mijn naam is Kim Chantal, 41 jaar en ik woon al mijn hele leven in Noordwijk. Ik ben getrouwd met Arno van Eeden en wij hebben twee zonen, Rogier van 16 jaar en Tim van 14 jaar. In mijn vrije tijd ga ik graag met het gezin er op uit.

 • Raadscolumn Gerben Van Duin (PUUR Noordwijk): Fit, vitaal en een dak boven je hoofd

  22 april 2020

  Geregeld krijg ik de vraag: “Gerben hoe gaat het met je en wat ben je na je wethouderschap aan het doen?” Alles gaat goed met me. Fit en vitaal. In de gemeenteraad zijn we nu ongeveer een jaar bezig met vorm en inhoud te geven aan nieuwe gemeente Noordwijk. We hebben veel, vooral interne discussies achter de rug, die bij een fusietraject horen, van harmonisering van beleid tot huisvesting van de raadzaal.

 • Bene Timmer verlaat gemeenteraad

  22 april 2020

  Lijst Salman raadslid Bene Timmer legt zijn raadslidmaatschap neer. Dit heeft hij laten weten in zijn brief aan de burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. Timmer zal in de gemeenteraad worden opgevolgd door Eric Berg.

 • Rondetafelgesprek over Landgoed in den Houte

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 4 februari 2020 vond er op het gemeentekantoor van Noordwijkerhout een rondetafelgesprek plaats. Er was een presentatie over de woningbouwplannen op het Landgoed in den Houte en er was een sessie over tijdelijke woningen voor mensen die urgent op zoek zijn naar een woning.

 • De heer H.A. Berg als nieuw lid gemeenteraad benoemd

  22 april 2020

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Noordwijk heeft de heer H.A. Berg op 7 februari 2020 benoemd als lid van de gemeenteraad.

 • Raadscolumn Gerard Duijndam (VVD): Steentje bijdragen

  22 april 2020

  Mij is gevraagd om iets te vertellen over mijzelf en wat mijn beweegredenen zijn om raadslid te zijn. Ik ben een geboren en getogen Noordwijker met een horeca achtergrond die het belangrijk vind om niet aan de zijlijn te staan en te roepen dat de ‘politiek’ maar wat doet.

 • Raadscolumn Jos Beugelsdijk (CDA): Wat doet het CDA eigenlijk voor u?

  22 april 2020

  In de gemeenteraad is het CDA actief op sociaal, financieel en ruimtelijke ordeningsgebied. Maar dat zijn alle partijen. Waar wij ons in onderscheiden ten opzichte van andere partijen is dat wij echt kijken naar de belangen van onze inwoners.

 • Over de raadsvergadering van 21 januari 2020

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 21 januari 2020 vond er in de Duinpan in De Zilk weer een raadsvergadering plaats. Het was een bijzonder avond want er was het bestuurlijk afscheid van waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld. Ook stonden de nieuwe subsidieverordening gemeentelijke monumenten en het voorstel mensen hebben mensen nodig o.a. op de agenda van de raad.

 • Raadscolumn Nathalie Barnhoorn (CDA): 2020

  22 april 2020

  We zijn inmiddels al weer drie weken verder in het jaar 2020. Een nieuw jaar, een nieuw decennium die we met zijn allen ingaan. Een nieuw jaar betekent voor veel mensen ook goede voornemens oppakken en nieuwe doelen stellen, zo ook voor de gemeente Noordwijk.

 • Raadslid Jaap de Moor verder als fractie Bruisend Noordwijk

  22 april 2020

  Het raadslid Jaap de Moor blijft lid van de Noordwijkse gemeenteraad en gaat verder als zelfstandige fractie. Dit heeft hij op 1 januari 2020 aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, medegedeeld. De Moor verlaat de fractie van NZlokaal.

 • Rondetafelgesprek over winkelgebieden en eenzaamheid

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 7 januari 2019 vond er op het gemeentekantoor van Noordwijkerhout een rondetafelgesprek plaats. Onder andere waren er presentaties over de toekomst van de winkelgebieden en de bestrijding van eenzaamheid binnen de gemeente Noordwijk.

 • Raadscolumn Astrid Warmerdam (DOEN!): DOEN!

  22 april 2020

  Allereerst wenst DOEN! u een prachtig en vooral gezond 2020 toe! Hoewel we als DOEN! pas enkele maanden actief zijn, willen we graag terugblikken op hetgeen we de afgelopen periode gedaan hebben en natuurlijk wat we gaan DOEN! In 2020.

 • Over de raadsvergadering van 17 december 2019

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 17 december 2019 vond er in de Duinpan in De Zilk weer een raadsvergadering plaats. Onder andere stonden de nieuwe erfgoedverordening en een aantal actuele moties op de agenda.

 • Raadscolumn Jan Janson (PvdA): Heilige grond?

  22 april 2020

  Op het land van mijn vader bespraken we tijdens de schaft vaak de stand van het land. Nee, niet de politiek in Den Haag, maar hoe de tulpen en narcissen erbij stonden en hoe het land erbij lag.

 • Raadscolumn Dick Gutlich (D66): Powervrouwen

  22 april 2020

  Inmiddels zijn wij na een dynamisch politiek jaar aangeland in de maand december. December is de maand van cadeautjes, het feest van het licht en de traditionele terugblikken.

 • Rondetafelgesprek over afvalinzameling en de Regionale Energie Strategie

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 3 december 2019 vond er op het gemeentehuis in Noordwijk weer een rondetafelgesprek plaats. Tijdens de avond stond een presentatie over het grondstoffen- en afvalinzamelingsbeleid op het programma. Aansluitend werden raads- en commissieleden nader geïnformeerd over de startnotitie van Holland Rijnland met betrekking tot de Regionale Energie Strategie.

 • Raadscolumn Louis Koppel (GroenLinks): de vogel van het jaar verkiezing

  22 april 2020

  In Australië en Nieuw-Zeeland wordt jaarlijks de verkiezing ‘de vogel van het jaar’ gehouden. Een bedreigde vogel wordt uitgekozen om een jaar lang extra aandacht en bescherming te krijgen. Deze verkiezing is daar populair; er wordt reclame voor gemaakt en de verkiezing haalt het landelijke nieuws.

 • Raadscolumn Taetske Visser-Danser (PUUR): “College verbrandt 11,6 miljoen euro gemeenschapsgeld”

  22 april 2020

  De begroting 2020 is de eerste beleidsrijke begroting van de nieuwe gemeente Noordwijk. Hèt moment zou je denken voor het college om de inwoners te laten zien op welke wijze zij met de jaarlijkse miljoenen aan gemeen- schapsgeld om denken te gaan en belangrijker nog, met welke visie.

 • Raad bespreekt autoluw centrum Noordwijkerhout en themajaar 2020

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 19 november 2019 vond in de Duinpan in De Zilk een raadsvergadering plaats. Op de agenda stonden onder andere de raadsvoorstellen voor het autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout, de toekomstige huisvesting van de raadszaal en het Themajaar 2020. Aansluitend behandelde de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van het CDA over de versnelling van de bouw van het project Northgo en twee actuele moties.

 • Rondetafelgesprek over autoluw Noordwijkerhout en nieuwe raadszaal

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 12 november 2019 vond er op het gemeentekantoor van Noordwijkerhout een rondetafelgesprek plaats. Bij het agendapunt ‘spreekrecht’ werd ingesproken over het Themajaar 2020 en het autoluw maken van het centrum van Noordwijkerhout. In totaal had zich een zestal insprekers aangemeld om hun mening te geven over deze raadsvoorstellen. Daarnaast was er een inspreker over problemen met het leerlingenvervoer. Aansluitend waren er presentaties over het welzijnswerk en de huisvesting van de nieuwe raadszaal.

 • Raadscolumn Theo Alkemade (CDA): De gemeentelijke begroting

  22 april 2020

  Het is weer tijd om de gemeentelijke begroting voor het komende jaar op te stellen. 2019 was een overgangsjaar met een beleidsarme begroting om de nieuwgevormde gemeenteraad niet voor de voeten te lopen.

 • Grote meerderheid Raad stemt in met Begroting 2020

  22 april 2020

  Op dinsdag 5 november 2019 vond er een raadsvergadering plaats over de begroting 2020 van de gemeente Noordwijk. Een grote meerderheid van de raad stemde hiermee in. Ook werden er maar liefst 26 moties ingediend, waarvan er 13 moties werden aangenomen.

 • Raadscolumn Jaap de Moor (NZLokaal): Lokale politiek

  22 april 2020

  Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 won NZLokaal met 3457 stemmen het vertrouwen van veel kiezers. Terecht wordt daarbij ook wel de vraag gesteld hoe we als partij dan omgaan met deze zetelwinst en wat onze toekomstvisie is? Ik zal proberen een paar zaken te verduidelijken.

 • Raadscolumn Astrid Warmerdam (DOEN!): zet belang inwoners voorop

  22 april 2020

  Sinds kort is de gemeente Noordwijk een nieuwe lokale partij rijker. De naam van deze partij is DOEN! Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om DOEN! nader te introduceren.

 • Grote meerderheid raad voor zonnepark langs N206

  22 april 2020

  De raadsvergadering van 15 oktober 2019 stond in het teken van de Najaarsnota, het raadsvoorstel over het Themajaar 2020 en het zonnepark Leeuwenhorsterhoek langs de provinciale weg N206. Ook werd er gesproken over het lokale minimabeleid in de gemeente Noordwijk.

 • Meerderheid Raad: meer woningen in Offem Zuid

  22 april 2020

  Op dinsdag 8 oktober 2019 vond er een extra raadsvergadering plaats in De Duinpan. Het was een vervolg op de vergadering van 1 oktober 2019. Toen werden door de drukke agenda niet alle onderwerpen behandeld.

 • Raadscolumn Lisette van der Vossen (NZLokaal)

  22 april 2020

  “Zit jij in de politiek? Dat zou niks voor mij zijn!” Dit hoor ik met enige regelmaat als ik vertel dat ik raadslid ben. En om eerlijk te zijn: zo dacht ik vroeger zelf ook.

 • Raadscolumn Toon van Tol (PUUR): Flink investeren in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk

  22 april 2020

  Ik ben Toon van Tol en in deze periode nieuw als raadslid voor PUUR. Geboren op de Leidsevaart bij Halfweg. En nu al weer ruim dertig jaar met mijn gezin in het mooie De Zilk.

 • Meerderheid Raad steunt plannen Bronsgeest, oppositie erg kritisch

  22 april 2020

  Op dinsdag 24 september 2019 vergaderde de gemeenteraad over belangrijke onderwerpen voor de gemeente Noordwijk. Zo stond het Deltaplan woningbouw en de plannen voor Bronsgeest op de agenda alsmede de toekomst van het Pesthuis.

 • Raadscolumn Wally Rodenburg (NZLokaal): Slim bouwen, aandacht voor sociaal tot 1 x modaal

  22 april 2020

  Namens NZLokaal zit ik Wally Rodenburg 48 jaar, gesteund door vrouw en onze twee kinderen voor het eerst in de gemeenteraad. Naast mijn verschillende werkzaamheden en Oranjevereniging is dit een mooie uitdaging om naar de toekomst te kijken.

 • Nieuw lid gemeenteraad benoemd

  22 april 2020

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de Noordwijkse gemeenteraad, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, heeft D.C Maan op 12 september benoemd als lid.

 • Raadscolumn Jordy de Mooij (CDA): Opkomen voor de jongeren in Noordwijk

  22 april 2020

  Mij naam is Jordy de Mooij en woon mijn hele leven (inmiddels 30 jaar) in de gemeente Noordwijk. Daarmee zet ik een mooie traditie voort van de Mooij’en die inmiddels al een aantal eeuwen hun thuishonk in deze mooie bloemenbadplaats hebben.

 • Veel inwoners bij interessant Rondetafelgesprek op 10 september

  22 april 2020

  Op 10 september 2019 hield de gemeenteraad in Noordwijk opnieuw rondetafelgesprekken. Er was een gesprek over de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Regionale Agenda Holland Rijnland en het bestemmingsplan Zee, Strand en Duin. Ook werden er presentaties gehouden over de bouw van 37 gestapelde woningen aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk en het organisatiemodel van het Pesthuis/Dierenhoeve in Noordwijkerhout.

 • Raadslid Warmerdam verder als fractie DOEN!

  22 april 2020

  Het raadslid Astrid Warmerdam blijft lid van de Noordwijkse gemeenteraad en gaat verder als zelfstandige fractie. Dit heeft zij op maandag 9 september 2019 aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld, medegedeeld.

 • Raadscolumn Karin Meiland (NZLokaal): Hallo Noordwijkers!

  22 april 2020

  Even voorstellen: Mijn naam is Karin Meiland, in het dagelijks leven kapster, moeder van 3 dochters en raadslid voor NZLokaal.

 • Raadscolumn Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk): Verbonden met Noordwijk en zijn inwoners

  22 april 2020

  Als geboren Rotterdammer voel ik mij na 43 jaar in Noordwijk te wonen echt wel Noordtukker. De echte zullen volhouden dat je er geboren moet zijn, maar de verbinding met Noordwijk en zijn inwoners is enorm groot.

 • Raadslid Warmerdam verlaat fractie PUUR

  22 april 2020

  Raadslid Astrid Warmerdam heeft de fractie van PUUR verlaten. Dat bracht het raadslid op zondag 18 augustus 2019 naar buiten. Zij blijft wel lid van de gemeenteraad.

 • College beantwoordt schriftelijke vragen D66 over Jeroensplein

  22 april 2020

  Op 13 juni 2019 stelde de fractie van D66 vragen over de voortgang van de herinrichting van het Jeroensplein. De partij wilde van het college o.a. weten wat de redenen zijn voor de forse vertraging in de uitvoering. Ook vroeg zij een actuele planning van de werkzaamheden.

 • Raad bespreekt Collegeagenda en duurzaamheidsprogramma 2019

  22 april 2020

  Op dinsdagavond 16 juli 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Vele thema’s kwamen langs. Van duurzaamheidsplannen tot bestemmingsplannen, de collegeagenda 2019-2022 en de ontwikkelingen rondom de Parallel Boulevard.

 • Raadscolumn Wim van Haaster (CDA): Behoud van het openbaar gebied

  22 april 2020

  Door mijn werkverleden en mijn inzet voor verschillende organisaties ben ik nauw betrokken bij het bollenbedrijf en onze Bollenstreek. Mijn deelname vanuit de L.T.O. aan de bijeenkomsten van de I.S.G. was ook een eerste kennismaking met de politiek.

 • Zorg om het openhouden van het bollenlandschap

  22 april 2020

  Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 juni 2019 stond de zorg om het openhouden van het bollenlandschap centraal. Ook sprak de raad de reeks aanbevelingen - in de vorm van zienswijzen - door die zij had voor De MareGroep, Servicepunt Werk en de Regionale Dienst Openbare Gezondheid Hollands Midden.

 • Raadscolumn van Mariëlle Epping-Immerzeel: Een half jaar ‘Aan de slag…’

  18 juni 2019

  Bijna een half jaar zijn wij inmiddels aan de slag voor onze nieuwe gemeente Noordwijk. De eerste maanden stonden in het teken van ‘nieuw’. Een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe (samengevoegde)ambtelijke organisatie met een nieuwe manier van werken, een nieuw college, een nieuwe burgemeester, een nieuwe (tijdelijke) vergaderlocatie én een nieuwe vergaderwijze. Er is veel werk verzet, maar er ligt de komende maanden en jaren nog veel werk op ons te wachten.

 • Raadscolumn Gerben van Duin (PUUR)

  22 april 2020

  In het oude Noordwijk zullen ze zeggen wie kent hem niet. In Noordwijkerhout en De Zilk zal dat anders liggen. Vanaf 1994 ben ik actief in de Noordwijkse politiek, waarvan de laatste 17 jaar als wethouder financiën en sport. Nu dus als raadslid actief in de nieuwe gemeente Noordwijk. Een andere rol, even wennen, maar zeker niet minder interessant. De klus voor de komende 3 jaar is stevig en PUUR heeft bij de fusie de lat hoog gelegd.

 • Raad besluit over belangrijke onderwerpen tijdens vergadering

  22 april 2020

  Bij de raadsvergadering op 21 mei 2019 stonden diverse onderwerpen op de agenda. Raadsleden debatteerden onder andere over de programmabegroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek, het Ondernemersfonds en de verplaatsing van transportbedrijf Meeuwenoord in Noordwijkerhout.

 • Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): Samen

  22 april 2020

  In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de KLM. Daar werken we in wisseldiensten, dus ben ik daar ook regelmatig in de nacht te vinden. Door het raadswerk heb ik voor mezelf de keuze gemaakt om minder te gaan werken. Op deze manier heb ik meer tijd te besteden aan mijn raadswerk.

 • Raad en College maken een rondje door de gemeente

  22 april 2020

  Op vrijdag 10 mei 2019 maakten leden van de Raad en het College gezamenlijk een busrit door de gemeente Noordwijk. Een initiatief vanuit het gemeentebestuur om onderwerpen en projecten op locatie te bekijken in de verschillende kernen. Het bezoek richtte zich vooral op het onderwerp woningbouw. Op welke locaties wordt er gebouwd? En welke bouwlocaties komen verder in aanmerking in de gemeente?

 • Raadscolumn Jos Beugelsdijk (CDA): Een raadslid is vooral een volksvertegenwoordiger

  22 april 2020

  Iedere keer als er weer een raadsvergadering is, zoek ik naar de reden van het collegevoorstel waarover besloten moet worden. Ik weet heus wel waarover gestemd gaat worden, maar wil de achtergrond weten en vooral wat daar de gevolgen van zijn. Is het korte of lange termijn beleid?

 • Raadscolumn Louis Koppel (GroenLinks): Gluren?

  22 april 2020

  Heeft u iets te verbergen? Waarschijnlijk antwoord u “nee”. Dat is althans het antwoord dat ik meestal krijg als ik in gesprek ga over de grenzen van privacy. “Van mij mogen ze alles weten”, volgt daar meestal gelijk op. Maar is dat zo?

 • Raadscolumn Jan Janson (PvdA): Gaat de raad het nog over het sociaal domein hebben?

  22 april 2020

  Op het moment dat ik deze column schrijf heb ik net gisteravond de vierde reguliere raadsvergadering achter de rug. En wederom ging het tot in de kleine uurtjes enkel om ruimtelijke ordening, ruimtelijke ordening, ondernemers, ruimtelijke ordening, ondernemers en het wittebroodsprogramma van het college. Nog geen enkele maal stond er een onderwerp uit het sociaal domein op de agenda.

 • Raadscolumn Dick Gutlich (D66)

  22 april 2020

  Inmiddels is de nieuwe raadsperiode alweer ruim 3 maanden oud. We zien een nieuwe gemeenteraad die op een nieuwe manier vergadert en op een laagdrempelige wijze probeert de inwoners bij het bestuur te betrekken.

 • Raadscolumn Siemen van Berkum (GroenLinks): “Prioriteit aan Energietransitie”

  22 april 2020

  We hebben net de provinciale verkiezingen achter de rug. De opkomst was goed en GroenLinks boekte een prima uitslag, ook in onze gemeente. Steeds meer Noordwijkers hechten belang aan ‘groen’ en duurzaamheid. Maar ook partijen die niets hebben met klimaat en duurzaamheid, hebben behoorlijke aanhang. In de politieke commentaren wordt die steun verklaard door vrees voor hoge kosten van maatregelen die uit het Klimaatakkoord zullen voortkomen.

 • Raad: meer woningen en minder ballonnen

  22 april 2020

  Op donderdag 28 maart 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Het was het vervolg op de raadsvergadering van 19 maart 2019. Daar konden vanwege de tijd niet alle onderwerpen worden besproken. Er stonden weer belangrijke zaken op de agenda. Een terugblik.

 • Raadscolumn Taetske Visser-Danser (PUUR): “Wonen voor iedereen”

  22 april 2020

  Onze dorpen, Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, zijn zeer aantrekkelijk om te wonen en het woningaanbod is beperkt. De manier waarop jonge starters, senioren, gezinnen en singles willen wonen is in beweging. PUUR vindt dat het aanbod van nieuwbouw daarop moet aansluiten. Met wonen voor iedereen, bereikbaar en betaalbaar. Waarin de woonbehoefte, de leefbaarheid en de verschillende woonvormen centraal staan, met alle ruimte voor vernieuwing en ‘vergroening’.

 • Benieuwd naar onze raadsleden?

  22 april 2020

  Noordwijk heeft sinds januari 2019 een nieuwe gemeenteraad.

 • Raad en college brengen werkbezoek aan ESA ESTEC en Space Expo

  22 april 2020

  Op vrijdag 22 maart 2019 brachten raadsleden en leden van het college een werkbezoek aan ESA ESTEC en Space Expo. Een uitstekende gelegenheid om ‘het technisch hart van de Europese ruimtevaart’ in ons eigen Noordwijk te bekijken.

 • Raadscolumn Theo Alkemade (CDA): 'Ga stemmen op woensdag 20 maart'

  22 april 2020

  De gemeenteraadsverkiezingen van november liggen alweer een tijdje achter ons. In december zijn de grote lijnen van het beleid van de nieuwe coalitie, bestaande uit NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk, vastgelegd in het coalitieakkoord.

 • Raadscolumn Michael van Dormolen (VVD): `Samen Noordwijk nog mooier maken`

  22 april 2020

  De verkiezingen liggen achter ons en de fusie is een feit. Het stof is neergedaald en het echte werk is begonnen. Onze ambitie is Noordwijk een nog mooiere gemeente te maken. Met zijn vier unieke kernen, inwoners die zich inzetten voor elkaar en het algemeen belang, fantastische ondernemers, het bruisende verenigingsleven en de prachtige omgeving.

 • Raadscolumn Jaap de Moor (NZLokaal): ‘Terugblikken en vooruit kijken!’

  22 april 2020

  Als (voormalig) officier van justitie interesseer ik mij al enkele decennia voor de plaatselijke politiek. In twee periodes was ik raadslid in Noordwijkerhout vanuit de gedachte dat politiek niet alleen maar het speeltje mag zijn van enkele notabelen. Dus goed contact met de achterban en niet praten over inwoners, maar mét inwoners!

 • Raad neemt belangrijke besluiten tijdens raadsvergadering

  22 april 2020

  Op dinsdag 19 februari 2019 vond er opnieuw een raadsvergadering plaats in de Duinpan. Veel onderwerpen stonden op de agenda. Van het Ondernemersfonds tot de Parallel Boulevard en van de Space Campus tot het project Maarten Kruytstraat. Na middennacht werd hierover nog besloten.

 • Scherp debat over coalitieakkoord tijdens raadsvergadering

  22 april 2020

  Op dinsdag 22 januari 2019 vergaderde de nieuwe gemeenteraad voor het eerst in De Duinpan in De Zilk. Een mooie debatavond met een hele volle zaal. Tientallen inwoners uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zagen een scherp debat tussen de nieuwe coalitie en oppositie over het coalitieakkoord.