Raadscolumn Wilfried Caspers (Lijst Salman Noordwijk): Een beter Noordwijk!

Ik ben Wilfried Caspers, gelukkig getrouwd en vader van 3 prachtige meiden. Eind september heb ik de functie van raadslid voor Lijst Salman Noordwijk op mij genomen.

Samenwerken

Wil CaspersMijn visie voor een 'béter Noordwijk' is simpel: de beste woonplaats in Nederland creëren. Om dit doel te behalen moeten we samenwerken binnen de vier kernen Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. Door deze samenwerking plukken we de vruchten op het gebied van welvaart, woongenot en welzijn. 

Toerisme

Een grote bron van inkomsten voor de gemeente, ondernemers en werknemers is het toerisme. Met onder andere de kuuroord status zal Noordwijk nationaal en internationaal blijven meespelen. Het vinden van de balans tussen inwoners en toerisme is een belangrijk speerpunt. Het doel is dat Noordwijkers baat hebben bij alle plannen; dus zoveel mogelijk baten en zo min mogelijk lasten. Baten zoals extra parkeerplekken en het prachtige plan van het natuurpark met speeltuin in het Middengebied.   

Wonen

Een ander streven is het behalen van 30% sociale bouw binnen de gemeente Noordwijk. Ik denk dat iedereen het met mij eens is dat starters en mensen met lagere inkomens meer kansen moeten krijgen op de Noordwijkse woningmarkt. Dit is door de gemeenteraad middels de Woonvisie vastgelegd. De stappen worden al gezet; de sociale bouw op Bronsgeest en andere locaties. 

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in onze samenleving, zeker ook voor onze lokale ondernemers. Ook hier moeten we zoeken naar een balans tussen woongenot voor de immigranten en onze eigen inwoners. Ons uiteindelijke doel is de juiste woonruimte op de juiste locatie te creëren.  

Iedereen

Mijn persoonlijke doel is om van Noordwijk een actieve gemeenschap te maken. Hoe wil ik dat bereiken? Ten eerste door zoveel mogelijk activiteiten voor alle inwoners bereikbaar te maken. Zo ben ik een groot voorstander van het "iedereen doet mee" initiatief vanuit de gemeente. Iedereen moet de kans krijgen om mee te kunnen doen aan sport, spel en andere hobbymatige activiteiten; groot of klein, arm of rijk.

Ook met de 'NoordwijkPas' en met 'een extraatje voor welzijn' doet de gemeente zijn best om te zorgen voor een gezonde en gelukkige Noordwijkse gemeenschap. Samen maken we een béter Noordwijk.