Nieuws uit de raad

Nieuws over de gemeenteraad en raadsleden.

 • Raadscolumn Wally Rodenburg (NZLokaal): Als toeval bestaat

  29 november 2022 Wally Rodenburg

  Inmiddels draai ik 6 jaar mee in de politiek. Als buitenstaander had ik mij een beeld gevormd van het reilen en zeilen achter de schermen. Ik zie van dichtbij wat ik van veraf al vermoedde. Keer op keer wordt bevestigd, de hazen lopen zoals ik verwacht had.

 • Raadscolumn Anouk Plug (VVD): Een jaar Raadslid; hoe bevalt dat?

  22 november 2022 Anouk Plug

  Mijn naam is Anouk Plug, tot mijn 23e ben ik woonachtig geweest in Noordwijk en nu woon ik alweer ruim 8 jaar in Noordwijkerhout. Voor mij een ideale combinatie; ik kan de drukte van Noordwijk opzoeken en het gezellige en nuchtere van Noordwijkerhout past mij heel goed!

 • Raadscolumn Jaap de Moor (Lijst de Moor): De kleuren van de regenboog

  15 november 2022 Jaap de Moor

  Met die positieve gedachte zou je kunnen kijken naar de huidige samenstelling van de raad: 27 raadsleden, die zich al dan al dan niet ‘tezamen en in vereniging’ hebben aangesloten bij een fractie.

 • Begroting 2023: welke keuzes maakt de raad?

  10 november 2022 Begroting 2023

  Op dinsdag 8 november 2022 sprak de gemeenteraad van Noordwijk over de begroting 2023. Tijdens de Algemene beschouwingen blikten de politieke partijen terug op het politieke jaar en keken vooruit naar het nieuwe jaar. Daarnaast beoordeelden de partijen de voorliggende begroting en gaven aan met welke voorstellen zij het eens zijn en deden diverse suggesties voor aanpassingen aan de begroting.

 • Raadscolumn Jordy de Mooij (CDA): Woningbouw in Noordwijk

  08 november 2022 Jordy de Mooij

  Al meer dan 4 jaar mag ik me vanuit het CDA bezighouden met de woningbouw in de gemeente Noordwijk. In de afgelopen jaren heb ik dan ook getracht inzicht te vergaren in hoe het nou gaat met de woningbouw in onze gemeente. Te meer er verschillende dingen geroepen worden. Bijvoorbeeld dat er te weinig sociale woningbouw is in Noordwijk, dat woningen niet op de juiste plekken gebouwd worden en dat de woningen die er zijn alleen maar gaan naar mensen die van buiten Noordwijk komen.

 • Raadscolumn Karin Meiland (NZLokaal): Groen in de wijk maakt gelukkig

  01 november 2022 Karin Meiland

  De zomer is weer voorbij en de herfst doet alweer zijn entree, wat gaat de tijd toch snel. De verkiezingen zijn alweer een half jaar geleden en na het zomerreces zijn we weer enthousiast van start gegaan. Tijdens deze verkiezingen hebben we vier zetels weten te behalen, waar we erg trots op zijn. Ik heb de eer om fractievoorzitter te zijn en dat doe ik dan ook met veel plezier.

 • Raad van 18 oktober 2022: sociale woningbouw en parkeren

  20 oktober 2022 Overleg

  Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2022 discussieerde de gemeenteraad uitgebreid over de financiering van sociale woningbouw en parkeren bij de toekomstige woningen op de Achmea locatie. De gemeenteraad van Noordwijk ging akkoord met diverse benoemingen, en besprak 3 raadsvoorstellen en 2 actuele moties.

 • Raadscolumn Cynthia Maan (GroenLinks): Meer aandacht voor het kind en de natuur

  18 oktober 2022 Cynthia Maan

  Als ik dit jaar iets bijzonders zou mogen vragen aan de Sint, dan is het meer aandacht in de Raad voor de natuur en het kind.

 • Begroting 2023: wat vindt de raad en wat vindt u?

  17 oktober 2022 Begroting

  De gemeenteraad van Noordwijk besluit op 8 november 2022 over de begroting 2023. Hoe gaat dat in zijn werk? En hoe kunt u als inwoner invloed uitoefenen op de begroting?

 • Raadscolumn Louis Koppel (GroenLinks): Een nieuwe lente

  11 oktober 2022 Louis Koppel

  Steeds meer Noordwijkers dreigen te bezwijken onder torenhoge energieprijzen en de gigantische inflatie. (Kleine) ondernemers niet uitgezonderd.

 • Een interpellatieverzoek, 6 actuele moties en een motie van afkeuring

  28 september 2022 Wijzende vingers

  De gemeenteraad van Noordwijk vergaderde dinsdag 27 september voor het eerst weer na het zomerreces. Op de conceptagenda stonden vooral hamerstukken, een interpellatieverzoek en 6 actuele moties. Het liep allemaal anders. Aan de vaststelling van de definitieve agenda ging een flinke discussie vooraf. En later op de avond werd een van de actuele moties ingetrokken. Daarvoor kwam een motie van afkeuring in de plaats.

 • Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Hard voor weinig, nooit chagrijnig

  27 september 2022 Sebastiaan Duivenvoorde

  Tijdens de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van afgelopen maart heeft u mij weer gekozen als uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Ik ben dankbaar dat ik dit vertrouwen weer heb gekregen en ga m’n uiterste best doen om weer voor de belangen van de inwoners van onze gemeente op te komen.

 • Raadscolumn Rommie van Dokkum (PvdA): Huisvesting woonwagenbewoners

  20 september 2022 Rommie van Dokkum

  Het beleid van de overheid is lange tijd gericht geweest op het afbouwen van woonwagenstandplaatsen. Na een aantal Europese en nationale mensenrechtelijke uitspraken blijkt dit beleid niet langer houdbaar. De nieuwe insteek is een inclusieve en beschermende benadering van de woonwagencultuur. Gemeenten moeten aan de slag met het creëren van nieuwe standplaatsen, zodat aan de behoefte wordt voldaan.

 • Raadscolumn Max Uphoff (CDA): De stem van jongeren

  14 september 2022 Max Uphoff

  21 jaar en trots gemeenteraadslid van de mooie gemeente Noordwijk. Het voelt voor mij écht als een eer om de komende periode de stem van de jongeren in onze gemeente te kunnen en mogen vertegenwoordigen. Een nieuwe ervaring en een leerproces.

 • Winnende plan Kinderraad: volgende stap

  07 september 2022 Kinderraad

  Welke speeltoestellen vinden oudere kinderen leuk en waar moeten ze komen? Daarover overlegden leerlingen van groep 8 van de basisschool De Regenboog op 7 september met de gemeente Noordwijk.

 • Raadscolumn Desirée van Paridon (VVD): Beter maken wat beter moet!

  06 september 2022 Desiree van Paridon

  Zeg nu zelf, thuis heeft u niets aan debatten en moties van de gemeenteraad. Je wilt oplossingen voor de problemen! Daarom ben ik in de politiek gegaan. Werken aan oplossingen voor een beter en mooier De Zilk, Noordwijkerhout en Noordwijk, dat mag u van mij verwachten!

 • Raadscolumn Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk): Terug in de raad

  30 augustus 2022 Frans van Kouwen

  Tja. Ik mag weer terugkomen als raadslid nadat we onze verantwoordelijkheid hebben genomen om deel te nemen in de coalitie, omdat we denken vanuit een langere termijnvisie. Zo voelde dat voor mij als raadslid ook, het was nog niet klaar. Zoals veel nieuwe collega raadsleden zullen ervaren, heb je best wel de tijd nodig om 'er in' te komen!

 • Raadscolumn Ria Vink - van den Berg (CDA): Een hele eer!

  23 augustus 2022 Ria Vink

  Bij de vorige verkiezingen stond ik voor het eerst op de CDA-kieslijst. Deze keer ben ik met voorkeursstemmen in de raad gekozen. Een hele eer!

 • Nieuw college, nieuwe raads- en commissieleden en een nieuwe kinderburgemeester

  07 juli 2022 Wethouders

  Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces zijn op dinsdag 5 juli 2022 maar liefst 4 wethouders, 3 raadsleden, 4 commissieleden en een nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.

 • Perspectiefnota en moties

  07 juli 2022 Raad

  De gemeenteraad van Noordwijk besprak tijdens de raadsvergadering van 5 juli de Perspectiefnota 2023 en een actuele motie. Daarnaast vonden tijdens de vergadering ook diverse benoemingen plaats.

 • Raadscolumn Richard Brouwer (NZLokaal): Daar wil ik altijd wonen

  04 juli 2022 Richard Brouwer

  Aan alle inwoners van de gemeente, wat wonen we in een mooie gemeente. Een gemeente met vele mogelijkheden. Als je uit de voordeur stapt, kan je vrijwel gelijk van de natuur genieten. Meestal zon, de zee en mooie velden om langs te lopen of fietsen.

 • Lovende woorden en kanttekeningen bij het coalitieakkoord

  30 juni 2022 Gemeenteraad 2

  Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2022 reageerden diverse fracties op het coalitieakkoord ‘Recht zo die gaat’.

 • Financiële keuzes door de raad

  30 juni 2022 Gemeenteraad 1

  Tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2022 sprak de gemeenteraad van Noordwijk over raadsvoorstellen die betrekking hadden op financiële keuzes en het nieuwe coalitieakkoord.

 • Raadscolumn Theo Alkemade (CDA): Het concept coalitieakkoord is gepresenteerd

  24 juni 2022 Theo Alkemade

  Als demissionair wethouder en raadslid voor het CDA heb ik daaraan mee mogen werken. Na een lange aanloop is het daar uiteindelijk.

 • ‘Hoe zou jij Noordwijk mooier en leuker willen maken?’

  24 juni 2022 Kinderraad

  Met die vraag gingen leerlingen van Noordwijkse basisscholen de afgelopen weken aan de slag. Binnen het project Kinderraad maakten de leerlingen plannen om Noordwijk nog mooier te maken. Na een spannende stemming op de vergadering van de Kinderraad op 23 juni 2022 won het plan ‘Een speelplek voor oudere kinderen’ van de Regenboog school.

 • Raadscolumn Suzanne van Teijlingen (PUUR): Wat doe je nou dan eigenlijk?

  14 juni 2022 Suzanne van Teijlingen

  Mijn eerste paar weken als nieuw raadslid van PUUR heb ik er inmiddels opzitten. Wat komt er veel op je af. Ik vind het fantastisch dat er zoveel nieuwe raadsleden zijn. Een nieuwe lichting zorgt weer voor een frisse blik. Nadeel is dat er veel ervaring is weggevallen en dat alle nieuwe leden zich nog moeten inwerken.

 • Raadsvergadering 31 mei 2022: veel stof tot discussie

  07 juni 2022 Raadsvergadering

  Wanneer kan de gemeente onteigenen, tot hoe lang geldt geheimhouding op gemeentelijke projecten en sneller openbaar vervoer tussen de Noordwijkse dorpen. Onder andere daarover vergaderde de gemeenteraad van Noordwijk op 31 mei 2022.

 • Raadscolumn Erica Renkema (Partij voor de Inwoners): Nieuw in de politiek

  31 mei 2022 Erica Renkema

  Mijn naam is Erica Renkema en ik ben eigenlijk ‘ineens’ in de lokale politiek terecht gekomen.

 • Raadscolumn Alfons Morssink (Partij voor de Inwoners): Het beste van beiden

  24 mei 2022 Alfons Morssink

  Al tijdens mijn wethouderschap in Noordwijkerhout (2006 - 2011) was ik voorstander van een fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Gezien de historie en ligging van onze twee dorpen lag een fusie tussen deze 2 gemeenten ook voor de hand. Tot ongeveer 700 jaar geleden waren we 1 ambacht en qua ligging grenzen we op een heel mooie wijze aan elkaar.

 • Raadscolumn Ivar Krüse (Partij voor de Inwoners): De waarde van een hechte gemeenschap

  17 mei 2022 Ivar Krüse

  Regelmatig komt het ter sprake: “Eigenlijk mogen wij best in onze handjes knijpen dat wij in dit deel van Nederland zijn opgegroeid en wonen”. En zo is het ook! Een oase binnen de Randstad. Aan het strand, tussen de bloemen waar je zowel rust als reuring kunt ervaren. De omgeving kan dan wel mooi zijn, maar misschien nog wel mooier is de hechte gemeenschap.