Initiatiefvoorstel aangenomen

Op de laatste raadsvergadering voor de feestdagen behandelde de gemeenteraad van Noordwijk onder andere een initiatiefvoorstel. Een bijzonder moment, want initiatiefvoorstellen komen niet vaak voor. De gemeenteraad nam op 20 december 2022 besluiten over 6 hamerstukken, 2 bespreekstukken en een actuele motie.

Besproken

Zo besprak de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van de fractie METLEF over de positie van commissieleden na een splitsing in de fractie en een raadsvoorstel over de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg.

Initiatiefvoorstel

Meestal legt het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor nieuw beleid voor aan de gemeenteraad. De raad heeft ook het recht om zelf voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen en op de agenda te zetten. Zo’n voorstel van de gemeenteraad heet een initiatiefvoorstel. Initiatiefvoorstellen worden niet vaak ingediend. De laatste voorstellen gingen over het behoud van het pand Roodkapje (in februari 2022) en de herbouw van De Schelft (november 2021).

Positie commissieleden in het nieuwe Reglement van Orde 

Met  het initiatiefvoorstel ‘Behoud talent voor de raad’ stelt de fractie METLEF de raad voor het Reglement van Orde aan te passen om het mogelijk te maken dat commissieleden kunnen overstappen naar een andere fractie. In het Reglement van Orde regelt de raad haar eigen vergaderorde. Het voorstel werd aangenomen met 16 stemmen voor en 7 tegen.

Maatschappelijke zorg

De raad stemde unaniem in met het amendement van de PvdA bij het raadsvoorstel over de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg, en met het raadsvoorstel. Ook de motie van de PvdA waarin het college wordt opgeroepen de raad vanuit het regionale dashboard te informeren over de voortgang van de decentralisatie, werd door de hele raad gesteund. De motie was breed mede ondertekend door het CDA, de Partij voor de Inwoners, NZLokaal, PUUR, GroenLinks en D66. 

Glad

De raad besprak ook een actuele motie van PUUR met NZLokaal en de PvdA over een glad deel van het fietspad op de Herenweg tussen de Tolhoren en de Beeklaan. De wethouder raadde motie af. Hij gaf aan dat de gladheid op de fietspad eerder dit jaar is aangepakt, dat de afhandeling van enkele meldingen van schade nog lopen en dat andere locaties met rode wegvlakken in beeld zijn bij de gemeente. Daarop trok de indiener de actuele motie terug.

Terugkijken

U kunt de raadsvergadering online  terugkijken. Zoekt u de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda staan de sprekers. Als u klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.