Raadscolumn Oscar Kramer (D66): Invloed uitoefenen

Op woensdag 15 maart 2023, kunt u weer met een rood potlood uw voorkeur aangeven voor waar het heen moet in onze regio. U kiest dan de samenstelling van de waterschappen en Provinciale Staten, en daarmee ook de Eerste Kamer. Een belangrijke dag dus waarop we een verschil kunnen maken.

Speerpunten

Oscar KramerEen jaar geleden is D66 de gemeenteraadsverkiezingen ingegaan met speerpunten als het realiseren van sneller openbaar vervoer, 600 betaalbare woningen erbij voor onze starters, inwonersparticipatie naar een hoger plan en slim verduurzamen van alle woningen.

Verkorting reistijden openbaar vervoer

Het afgelopen jaar hebben wij niet stilgezeten. Een door D66 ingediende motie is aangenomen waarin wij het college opriepen om bij de provincie te pleiten voor snelle reistijden als voorwaarde bij de nieuwe afspraken rondom het OV in onze regio. Dit zal aanhoudend onze aandacht vergen, omdat de grote steden bij bereikbaarheid anders blijven voorgaan.

Bouwen op een locatie die er klaar voor ligt

Over bouwen riepen wij het college op vaart te maken. Op geheel Bronsgeest, wat ons betreft. Een locatie waar zo gestart kan worden met de nodige procedures voor veel extra woningen, en zonder dat de bollenentree geheel verloren gaat. Helaas ziet het college dit anders. Hun voorkeur gaat uit naar meerdere kleine inbrei-projecten, wat veel trager gaat. Mede dankzij onze inzet moet het college uiterlijk december bij het provinciebestuur andere locaties voor 240 sociale woningen aangeven, anders komt Bronsgeest daarvoor opnieuw in beeld.

Doen wat werkt

Enigszins onder de radar werken wij hard aan het concretiseren van de gemeentelijke doelstellingen. Want vele daarvan zijn in Noordwijk erg vaag. Wat wordt er met de € 150 miljoen die de gemeente jaarlijks uitgeeft nou eigenlijk bereikt? Veel andere gemeenten zijn daar duidelijker in dan wij, en dat moet dus beter, zeker in een tijd dat inwoners steeds kritischer worden. Daarbij hoort ook: stoppen met wat niet werkt!

Stokje overdragen

Vanwege mijn persoonlijke situatie ben ik helaas genoodzaakt te verhuizen naar een andere gemeente. Dat had ik niet voorzien toen ik aan dit avontuur begon. Daar baal ik van. Maar Karel van Herwaarden (nr. 2 op onze lijst) zal vanaf april 2023 mijn plaats in de gemeenteraad innemen. Op de achtergrond zal ik Karel steunen en doorwerken aan inwonersparticipatie en verduurzaming.