Raadscolumn Rommie van Dokkum (PvdA): Huisvesting woonwagenbewoners

Het beleid van de overheid is lange tijd gericht geweest op het afbouwen van woonwagenstandplaatsen. Na een aantal Europese en nationale mensenrechtelijke uitspraken blijkt dit beleid niet langer houdbaar. De nieuwe insteek is een inclusieve en beschermende benadering van de woonwagencultuur. Gemeenten moeten aan de slag met het creëren van nieuwe standplaatsen, zodat aan de behoefte wordt voldaan.

Situatie in Noordwijk

Ook in onze gemeente zijn er te weinig standplaatsen. Er is alleen een dichtbezet kamp aan de Maandagsewetering in Noordwijkerhout, waar geen ruimte is voor uitbreiding. Voor de nieuwe standplaatsen zal dus gekeken moeten worden naar een andere locatie.

Minderheid

Woonwagenbewoners zijn een minderheid in onze samenleving. Ze kennen een geschiedenis van uitsluiting en discriminatie, en werden van oudsher niet gehuisvest op de meest aantrekkelijke locaties. Vaak aan de rand van het dorp, tussen bedrijven, naast het spoor en afvalverwerking.

Emancipatie

Bij de keuze van de woonlocatie moeten we als overheid uitstralen dat we woonwagenbewoners als een gelijkwaardige groep behandelen. Zodat deze minderheid de kans krijgt dezelfde kansen te pakken en zich volwaardig behandeld voelt. Dus standplaatsen op een plek in het dorp én een permanente woonplek. Zodat we hen niet belasten met de onzekerheid van een tijdelijke locatie nadat ze vele, vele jaren op de wachtlijst hebben gestaan voor een standplaats. 

Schippersvaartweg

Het college van Noordwijk heeft inmiddels een locatie gekozen voor nieuwe standplaatsen, aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout. Buiten het dorp, tussen bedrijven, naast het spoor en afvalverwerking en bovendien ook nog een tijdelijke plek. Dit is niet de stap vooruit die we nu zouden moeten willen maken voor de woonwagenbewoners. Dit is een stap achteruit.

Geen tweederangsburgers

Nadat we als overheid op de vingers zijn getikt, omdat we de woonwagenbewoners niet gelijkwaardig hebben behandeld, moeten we ze niet willen afschepen met een tweederangs plek. We zouden ze de zekerheid moeten willen bieden van een permanente oplossing, opgenomen in het dorp. 

Waar dan wel?

Er zijn meerdere locaties in de gemeente Noordwijk waar woningbouw is voorzien. Daar kunnen nu relatief eenvoudig woonwagenstandplaatsen worden gerealiseerd. Zodat op termijn de wijk zich om hen heen kan voegen en zij zich als bewoners gelijkwaardig behandeld voelen, opgenomen in de gemeenschap. Wat de emancipatie en integratie ten goede komt.