Raadscolumn Rommie van Dokkum (PvdA): Wanneer is Noordwijk een écht kuuroord?

Noordwijk is een kuuroord als we geen verschillen meer zien in de levensverwachting en gezondheid van hoog- en laagopgeleide inwoners en we perspectief bieden bij armoede en schulden. De stress die armoede oplevert, is funest voor de gezondheid. De voedselbank zou in een kuuroord niet mogen bestaan.

Bestaanszekerheid is gezond

Noordwijk is een kuuroord als we geen verschillen meer zien in de levensverwachting en gezondheid van hoog- en laagopgeleide inwoners en we perspectief bieden bij armoede en schulden. De stress die armoede oplevert, is funest voor de gezondheid. De voedselbank zou in een kuuroord niet mogen bestaan.

Geen wachtlijsten en drempels voor zorg

Wachtlijsten passen niet in een kuuroord. Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, mag niet ‘aan je lot overgelaten’ zijn. Eenzaamheid is ongezond. Hofjes bieden geborgenheid voor onze ouderen. In een kuuroord mijdt niemand de tandarts of de dokter vanwege de kosten of een te hoog eigen risico.

Gelijke kansen

In een kuuroord hebben alle kinderen gelijke kansen. Armoede die van generatie op generatie overerft, stoppen we. Scholen zijn bij uitstek de plaats waar je leert omgaan met al die verschillende mensen om je heen. Hoge ouderbijdragen, die selecteren aan de poort, ontnemen kinderen de kans om met elkaar te leren samenleven en vergroten de verschillen in startpositie, die er toch al zijn.

Bad Noordwijkerhout

Geen Thalasso-bad aan de boulevard, maar een Bad Noordwijkerhout, een ontmoetingsplek voor sport en cultuur, van carnaval tot theater. We zetten in op het stimuleren van het verenigingsleven, onder andere met vriendelijke huurtarieven. Samenkomen en bewegen is gezond. 

Groen is gezond

We genieten van het uitbundige groen in de wijk en de fraai aangelegde wandel- en fietspaden die onze kernen doorkruisen en omzomen. We hebben ook her en der in de dorpen ontmoetingsplekken in de buitenlucht gecreëerd en gemeenschappelijke groente- en kruidentuinen in de wijk. Een groen kuuroord, in de wijk, voor je deur.

Gezond bollenland en natuur

We zijn zuinig op onze natuurlijke omgeving en ons landschap. We hebben vrij zicht over duurzaam geteeld, chemie-vrij bollenland met rijk begroeide slootkanten en akkerranden, de bollenboeren hebben de biodiversiteit omarmd. De waterkwaliteit in de sloten is gelukkig weer op peil. De ons omringende duingebieden koesteren we en we voorkomen dat het te druk wordt. Rust is gezond. 

Dan is Noordwijk een écht kuuroord. Oh ja, de boulevard, die maken we autovrij en we zijn heel zuinig op het strookje duin dat er nog ligt.