Raadscolumn Sebastiaan Duivenvoorde (CDA): Samen

In mijn 1e column voor 2023 wil ik het graag hebben over het thema 'gespreide verantwoordelijkheid', een klassiek CDA-thema. Bij een samenleving waarin gespreide verantwoordelijkheid centraal staat voelen mensen zich betrokken bij elkaar, ondersteunen ze elkaar en dragen ze zorg voor elkaar.

Zorg voor elkaar

En hoe kan dit nu beter dan via verenigingen? De overheid zal zich moeten afvragen of verenigingen moeten worden ondersteund en gefaciliteerd, en hoe dan. 

Verenigingen 

Omdat ik verenigingen en de mensen die deze verenigingen maken heel hoog heb zitten, heb ik pasgeleden ook een motie ingediend die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. In deze motie roepen wij op dat verenigingen die in moeilijkheden komen door de gestegen energieprijzen, geholpen worden middels een energiefonds. Wanneer verenigingen de zekerheid hebben dat ze door kunnen gaan, blijft de motivatie bij al de vrijwilligers ook hoog. 

En dat is belangrijk: bloeiende verenigingen zorgen voor gemeenschapszin, waar mensen leuke activiteiten met elkaar organiseren en waar ook de eenzaamheid onder mensen nog eens tegengegaan kan worden. Voor sportverenigingen komt daar nog bij dat deze verenigingen ook voor een gezondere leefstijl zorgen waardoor er minder zorgkosten gemaakt worden. 

Kortom, verenigingen zijn wat mij betreft van levensbelang voor onze dorpen. Verenigingen zijn het waard om voor te blijven knokken, dus. 

Groenonderhoud en zwerfafval 

Voor groenonderhoud is een flink extra bedrag uitgetrokken. Heel mooi. Een mooie en goed onderhouden omgeving met veel groen zorgt er voor dat mensen zich prettig voelen in hun eigen wijk. Er is veel achterstallig onderhoud aan groen en door hier de komende jaren extra in te investeren kan deze achterstand worden weggewerkt. 

Maar ook hier hebben we volgens mij een verantwoordelijkheid met elkaar. Naast een groene wijk is een schone wijk ook belangrijk voor een prettig gevoel in de wijk. 

Laten we dus met elkaar de omgeving schoon houden, zwerfafval voorkomen en opruimen, en fixi-meldingen (blijven) doen bij overvolle vuilcontainers. 

Samengevat moeten we dus samen de gemeenschap maken en samen onze omgeving netjes houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit de Noordwijkers, Zilkers en Noordwijkerhouters ook in 2023 zeker zal blijven lukken. Handjes uit de mouwen en na afloop een drankje in de hand….. Proost!