U en de Raad

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, verenigingen, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in de gemeente Noordwijk.

Heeft u iets te melden aan onze raadsleden of opmerkingen over onderwerpen die op de politieke agenda staan? Dan kunt u bij de gemeenteraad terecht. Haar kerntaak is het vertegenwoordigen van inwoners, het controleren van het college en het vaststellen van nieuwe regels en beleid.

De gemeenteraad organiseert ook rondetafelgesprekken en werkbezoeken om te spreken met burgers, verenigingen, bedrijven en instellingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via het e-mailadres griffie@noordwijk.nl

De griffie is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 13:00 uur via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 429.

De raadsleden willen uw mening, ideeën en initiatieven graag horen. U kunt op de volgende manieren in contact komen met raadsleden:

  • Mailen, bellen of een brief sturen

Wilt u contact opnemen met een individueel raadslid of een fractie? Kijk dan eerst bij Wie is Wie. De medewerkers van de griffie zijn de ambtenaren van de gemeenteraad. Als u in contact wilt komen, kunt u mailen naar griffie@noordwijk.nl of bellen naar +31 (0)71 36 60 429 op maandag t/m donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 13:00 uur.

Een brief kunt u sturen naar het volgende adres:

Griffie Noordwijk
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

Uw e-mail of brief vindt u dan meestal terug onder de ingekomen stukken.

  • Inspreken bij rondetafelgesprekken

U kunt inspreken bij een rondetafelgesprek. De vergaderdata van de rondetafelgesprekken vindt u op de vergaderkalender. Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 2 uur voor het rondetafelgesprek aanmelden via griffie@noordwijk.nl onder vermelding van uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Aan het begin van het rondetafelgesprek kunt u zich melden bij de griffier of de voorzitter. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij woont alle raadsvergaderingen bij en geeft leiding aan de griffie. De griffier van de gemeenteraad is Marië Fabbricotti.

  • Fractiespreekuur voor inwoners

Eens per maand wordt op de donderdag (in de week voor de raadsvergadering) van 18:45 - 19:30 uur een fractiespreekuur voor inwoners gehouden. Locatie is het gemeentehuis in Noordwijk. Voor dit spreekuur dient u zich aan te melden vóór donderdag 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl Meer informatie vindt u op de kalender van de gemeenteraad.

  • Zienswijze

U kunt uw zienswijze op een plan of besluit kenbaar maken.

  • Petitie

U kunt een petitie of handtekeningenactie houden.