U en de Raad

Meer informatie over inspreken, meedenken, inloop, brief of e-mail sturen.

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij willen graag in contact komen met burgers, bedrijven en instellingen, zodat ze op de hoogte zijn van wat er leeft in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Daarvoor organiseert de gemeenteraad rondetafelgesprekken en werkbezoeken. Maar u kunt ook op andere manieren in contact komen met raadsleden:

  • U kunt bellen, mailen of een brief sturen om een vraag of verzoek voor te leggen aan de raad.
  • U kunt inspreken bij rondetafelgesprekken 
  • U kunt naar een inloopspreekuur fracties
  • U kunt uw zienswijze op een bestemmingsplan kenbaar maken
  • U kunt een petitie of handtekeningenactie houden

Bellen, mailen of een brief sturen

Wilt u contact opnemen met een individueel raadslid of een fractie? Kijk dan verder op Wie is Wie. Wanneer u in contact wilt komen met de gemeenteraad, kunt u mailen naar griffie@noordwijk.nl of bellen naar (071) 36 60 429. Een brief sturen kan naar het volgende adres: 

Griffie Noordwijk
Postbus 298
2200 AG  Noordwijk

Uw brief of e-mail vindt u dan meestal terug onder de ingekomen stukken. 

Inspreken

U kunt inspreken bij een rondetafelgesprek. De vergaderdata van de rondetafelgesprekken vindt u op de vergaderkalender. Als u wilt inspreken, kunt u zich tot 2 uur voor het rondetafelgesprek aanmelden via griffie@noordwijk.nl onder vermelding van uw naam en het onderwerp waarover u wilt inspreken. Aan het begin van het rondetafelgesprek kunt u zich melden bij de griffier of de voorzitter. 

Inloopspreekuur fracties voor inwoners 

Op maandag 21 januari 2019 is er in de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis in Noordwijk een inloopspreekuur fracties voor inwoners van 18:45 uur tot 19:30 uur. Indieners van de zienswijzen bij het bestemmingsplan Maarten Kruytstraat zijn in het bijzonder uitgenodigd.

Griffie

De griffie zijn de ambtenaren van de gemeenteraad. Als u contact opneemt met de gemeenteraad, dan staat een medewerker van de griffie u te woord.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij woont alle raadsvergaderingen bij en geeft leiding aan de griffie. De griffier van de gemeenteraad is Marië Fabbricotti. 

Contact

Voor contact met de griffie kunt u mailen naar griffie@noordwijk.nl of bellen naar (071) 36 60 429.