Vergaderingen en stukken

Hier vindt u informatie over waar de raad en de commissies vergaderen en de vergaderstukken.

Waar vinden de vergaderingen plaats?

De gemeenteraad vergadert een keer per maand op dinsdagavond vanaf 20.00 uur in De Duinpan in De Zilk. De commissievergaderingen vinden plaats in de Rotonde zaal in het gemeentehuis in Noordwijk. U bent welkom de vergadering bij te wonen, u kunt de vergaderingen ook online volgen of op een later moment terugkijken. De links naar de vergaderingen staan bij de vergaderdata in de Raadskalender

Wat behandelt de raad?

Als u in de raadskalender doorklikt op een vergaderdatum vindt u de agenda, de vergaderstukken en u kunt daar de vergadering terugkijken. Raadsvoorstellen, ingekomen stukken, schriftelijke vragen, moties en amendementen en verordeningen van de raad vindt u in dit overzicht

Ingekomen stukken

De gemeenteraad ontvangt veel brieven en e-mails gericht aan de gemeenteraad. Deze worden door de griffie op de lijst van Ingekomen stukken op de website van de gemeenteraad gepubliceerd. Publicatie van de Ingekomen stukken vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo mogen brieven op de website alleen gepubliceerd worden als ze voldoen aan de privacywetgeving AVG. Namen en adresgegevens van inwoners worden weggelakt, tenzij ze nadrukkelijk toestemming hebben gegeven voor publicatie. Niet alle brieven kunnen gepubliceerd worden of meteen gepubliceerd worden. Bijvoorbeeld omdat ze veel persoonlijke of medische informatie bevatten. Soms is het nodig om extra (juridisch) advies in te winnen of toestemming te vragen. 

Vervoer naar De Duinpan

De gemeente organiseert vervoer naar de raadsvergaderingen in De Duinpan in De Zilk als daar genoeg belangstelling voor is. In dat geval haalt de taxibus u op bij het gemeentehuis van Noordwijk of Noordwijkerhout. Na afloop van de raadsvergadering wordt u weer teruggebracht naar uw opstapplaats. Wilt u gebruik maken van dit vervoer? Stuur dan een e-mail of bel naar +31 (0)71 36 60 280. U dient zich hiervoor op tijd aan te melden, in ieder geval vóór maandag 12.00 uur in de week van de raadsvergadering op dinsdag.