Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

  • U krijgt een kopie.
  • U mag het document bekijken.
  • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
  • U krijgt informatie over de inhoud.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op film, foto, tape of een computerbestand.

Aanpak

U kunt een Wob-verzoek schriftelijk per brief bij de gemeente indienen. 

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Besluit niet op tijd

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Afwijzing

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens. U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken.