Kinderraad

De Kinderraad is een groep kinderen die meedenkt over plannen voor Noordwijk. Plannen die ervoor zorgen dat Noordwijk voor kinderen leuker, veiliger of schoner kan worden.

  KinderraadDag van de Kinderraad

Met het project Kinderraad ervaren kinderen hoe democratie werkt, hoe het gemeentebestuur in elkaar zit en hoe je een raadsvoorstel maakt. Op de Dag van de Kinderraad op 23 juni 2022 vindt in De Duinpan in De Zilk, waar ook de grote mensen raad vergadert, de kinderraadsvergadering plaats.

Lessen op school

De kinderen bereiden zich vooraf op school voor aan de hand van lesmateriaal en filmpjes van de gemeente. Aan de hand van de drie lessen in het werkboek maken de leerlingen een voorstel waarmee ze de gemeente Noordwijk voor alle kinderen leuker, groener of veiliger willen maken.

Gastlessen

Raads- of commissieleden van de gemeente geven daarbij gastlessen. Ze vertellen bijvoorbeeld hoe het is om raadslid te zijn. De raadsleden geven tips over debatteren en hoe de kinderen het beste hun voorstel kunnen presenteren.

23 juni

Op de Dag van de Kinderraad presenteert iedere school zijn plan. Per school debatteren een paar kinderen met de andere scholen over de raadsvoorstellen en ze stemmen over welk plan de gemeente Noordwijk zal uitvoeren. De gemeente stelt € 3000,- ter beschikking waarmee het winnende plan zal worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat het plan voor zoveel mogelijk kinderen in Noordwijk is en dat het uitvoerbaar is.

Heeft u nog vragen of suggesties?

Dan kunt u terecht bij onze raadscommunicatieadviseur Hermine Klein, via het e-mailadres griffie@noordwijk.nl.

4 kinderen op een rij met tekstwolkjes boven hun hoofd: Wie heeft het beste idee van de gemeente Noordwijk? Doe mee! Begin een partij! Presenteer je plan als een pro met onze tips