Koninklijke Erepenning aanvragen

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen en instellingen. U vraagt de Koninklijke Erepenning aan in de gemeente waar de organisatie statutair is gevestigd.

Zijne Majesteit de Koning kent de Koninklijke Erepenning toe.

Toekenning vindt plaats ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgend meervoud van 25 jaar (bijvoorbeeld bij 75- of 100-jarig bestaan).

De voorwaarden voor het aanvragen van een Koninklijke Erepenning zijn onder andere:

 • U doet de aanvraag naar aanleiding van het 50-jarig bestaan, of iedere 25 jaar daarna, van een instelling, stichting of vereniging.
 • De organisatie houdt zich bezig met filantropische, wetenschappelijke, culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten.
 • Doelstelling van de organisatie is niet de verbreiding van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.
 • De organisatie geniet aanzien wat betreft aard, omvang en soliditeit, heeft zich bijzonder onderscheiden op gebied van haar activiteiten.
 • De organisatie neemt onder soortgelijke verenigingen, stichtingen of instellingen een algemeen erkende plaats in (lokaal, regionaal of landelijk).
 • De organisatie en bestuursleden staan goed bekend.
 • Aan een bond of overkoepelende organisatie van verenigingen of instellingen wordt nooit een erepenning toegekend. 

Kijk voor alle voorwaarden op koninklijkhuis.nl 

Stuur voor meer informatie een e-mail naar kabinetszaken@noordwijk.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met de medewerker Kabinetszaken.

Dien uw aanvraag 8 maanden voor datum uitreiking in.

Zo vraagt u de Koninklijke Erepenning aan:

 • Als de vereniging, stichting of instelling statutair gevestigd is in de gemeente Noordwijk, stuurt u de aanvraag per e-mail naar kabinetszaken@noordwijk.nl
 • Zorg ervoor dat de aanvraag ten minste 8 maanden voor de beoogde datum van uitreiking bij de burgemeester is ingediend.
 • U levert aan:
  • Een bewijs van de oprichting, de ontstaansgeschiedenis, bijvoorbeeld een kopie van de originele oprichtingsakte, uittreksel Kamer van Koophandel.
  • Gegevens van de bestuursleden met hun functie.
  • Een brief waarin u uitlegt waarom uw organisatie de Koninklijke Erepenning verdient.

Een Koninklijke Erepenning is iets anders dan het predicaat “Koninklijk”. Als de Koninklijke Erepenning is uitgereikt, mag niet het predicaat ”Koninklijk” gebruikt worden.