Predicaat Hofleverancier of Koninklijk aanvragen

Het predicaat Koninklijk en het predicaat Hofleverancier zijn eretitels. U vraagt beide eretitels aan bij de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven.

Predicaat Koninklijk

Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. De Koning bezit ook geen aandelen van bedrijven die het Predicaat Koninklijk mogen voeren.

De Koning kent het Predicaat toe

Alleen de Koning kan het Predicaat toekennen. Het Predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het Predicaat Koninklijk mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen.

Verschil met Predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Het grootste verschil tussen het Predicaat Koninklijk en het Predicaat Hofleverancier is dat ook verenigingen en organisaties in aanmerking kunnen komen voor het voeren van het Predicaat Koninklijk.

Onderscheidingen gekregen

Krijgt uw bedrijf het predicaat Koninklijk? Dan mag het bedrijf een kroon voeren in het logo, briefpapier enz. volgens de ‘Bepalingen voor het predicaat Koninklijk’.

Wordt uw bedrijf Hofleverancier? Uw bedrijf verkrijgt dan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Het bedrijf mag dan een wapenschild aanschaffen.

Het predicaat Koninklijk en het predicaat Hofleverancier worden in principe alleen bij een bijzonder jubileum verleend. Bijvoorbeeld bij het 100-, 125- of 150-jarig bestaan.

De voorwaarden voor het aanvragen van de eretitels zijn:

 • Uw organisatie bestaat minimaal 100 jaar.
 • Uw organisatie is zeer belangrijk binnen het vakgebied.
 • Uw organisatie is aantoonbaar onberispelijk.
 • Uw organisatie heeft een gezonde financiële reputatie.
 • Uw organisatie is geen onderdeel van een grotere organisatie die al een eretitel heeft.
 • Uw organisatie is een Nederlands bedrijf.
 • Uw organisatie verspreidt geen politieke of andere gevoelige opvattingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met de medewerker Kabinetszaken.

De procedure voor het aanvragen van een eretitel duurt ongeveer 1 jaar.

Neem ruim 1 jaar van tevoren contact op met de gemeente waar de organisatie staat ingeschreven, voor een 1e gesprek.

Zo vraagt u het predicaat Koninklijk of Hofleverancier aan bij de gemeente Noordwijk: 

Stuur een e-mail aan kabinetszaken@noordwijk.nl Vermeld hierin ook de naam en telefoonnummer van degene die de aanvraag wil doen. Houd rekening met vertrouwelijkheid omtrent de aanvraag. Vervolgens zal met u een afspraak worden ingepland met de medewerker Kabinetszaken. 

 • U levert t.z.t. aan:
  • een bewijs van de oprichting, van de ontstaansgeschiedenis (bijvoorbeeld een oprichtingsakte, oude nota uit oprichtingsjaar, advertentie krant uit oprichtingsjaar);
  • recent uittreksel Kamer van Koophandel;
  • statuten (als die er zijn);
  • een brief waarin u uitlegt waarom de organisatie deze eretitel verdient;
  • een beschrijving van de financiële situatie en de kerncijfers van de afgelopen 5 jaar en een accountantsverklaring;
  • de ontstaansgeschiedenis en korte beschrijving van de onderneming/vereniging over de jaren daarna;
  • overzicht van aantal werknemers.