Registratie voor Europese verkiezingen

Bent u een niet-Nederlander die in Nederland woont? En bent u onderdaan van een andere EU-lidstaat? Dan heeft u onder een aantal voorwaarden stemrecht voor de Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorwaarden

Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling hun woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland en;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Aanpak

Om aan de EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moet u een schriftelijk registratieverzoek indienen bij uw officiële woongemeente. U kunt hiervoor het Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl. Het Model Y32 moet u ingevuld met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de gemeente sturen. U kunt het formulier ook mailen naar gemeente@noordwijk.nl. Om het invullen makkelijker te maken, is een vertaling van het formulier beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Afhandeling

De gemeente registreert uw verzoek in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw registratie blijft geldig zolang:

  • de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft, lid is van de EU en;
  • u in Nederland woont en;
  • u de registratie niet intrekt.

Wilt u bij een volgende EP-verkiezing in een ander EU-land stemmen? Dan moet u de registratie intrekken en u melden bij de autoriteiten van dat land.