Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland en de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de Waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan ontvangt u 2 stempassen.

Provinciale Statenverkiezing

Waterschapsverkiezingen