Stemmen door inwoners andere EU-Landen in Noordwijk

Hebt u niet de Nederlandse nationaliteit maar wel de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie? Dan kunt u van 26 februari tot en met 9 april 2019 bij de gemeente een verklaring (Y-32) indienen om in Noordwijk te stemmen.

Als Europees burger, woonachtig in Nederland, kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement.. Als u zich heeft geregistreerd met een Y 32-formulier otvangt u een stempas voor de verkiezingen. Omdat het Vereningd Koninkrijk ten tijde van de kandidaatstelling op 9 april 2019 nog lid was van de EU geldt dit ook voor burgers van het Verenigd Koninkrijk (VK) die in Nederland wonen. Ook wanneer het VK de EU alsnog voor de verkiezingsdatum van 23 mei 2019 verlaat, blijft de kiesgerechtigdheid van VK-burgers die zich hebben laten registreren, gehandhaafd.

Het is niet meer mogelijk een Y-32 formulier in te dienen om aan de komende verkiezingen deel te nemen. Dit moest namelijk voor 9 april 2019. Als u op dit moment een verklaring indient geldt het pas voor de verkiezingen in 2024.

Formulieren

Uitgelicht