Registratie voor Europese verkiezingen

Bent u een niet-Nederlander die in Nederland woont? En bent u onderdaan van een andere EU-lidstaat? Dan heeft u onder een aantal voorwaarden stemrecht voor de Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorwaarden

Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling hun woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland en;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Aanpak

Om aan de EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moet u een schriftelijk registratieverzoek indienen bij uw officiële woongemeente. U kunt hiervoor het Model Y 32 Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl of downloaden in andere talen via rijkoverheid.nl Het Model Y32 moet u ingevuld met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar de gemeente sturen. Of mailen naar gemeente@noordwijk.nl

Afhandeling

De gemeente registreert uw verzoek in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw registratie blijft geldig zolang:

  • de lidstaat waarvan u de nationaliteit heeft, lid is van de EU en;
  • u in Nederland woont en;
  • u de registratie niet intrekt.

Wilt u bij een volgende EP-verkiezing in een ander EU-land stemmen? Dan moet u de registratie intrekken en u melden bij de autoriteiten van dat land.