Direct digitaal regelen

Burgerzaken

Online een afspraak maken (gratis)

Algemeen

De volgende zaken kunt u online regelen:

Burgerlijke stand

De volgende zaken kunt u online regelen:

Basisregistratie Personen (BRP)

De volgende zaken kunt u online aanvragen:

Verhuizen en emigratie

De volgende zaken kunt u online regelen:

Afval

De volgende zaken kunt u online regelen:

Mantelzorg

De volgende zaken kunt u online regelen:

Riolering

De volgende zaken kunt u online regelen:

Subsidie

De volgende zaken kunt u online regelen:

Vergunningen

De volgende zaken kunt u online regelen:

Verkeer

De volgende zaken kunt u online regelen:

Overige

De volgende zaken kunt u online regelen:

Belastingen Bollenstreek

De gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen werken samen op het gebied van gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken, onder de naam Belastingen Bollenstreek. De volgende zaken kunt u online regelen:

ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. De ISD Bollenstreek voert voor alle inwoners van deze gemeenten de taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wmo. Via de ISD Bollenstreek kunt u online de volgende zaken regelen:

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De ODWH behandelt milieuklachten uit de hele regio Holland Rijnland. Inwoners en bedrijven uit de gemeente Noordwijk kunnen diverse zaken online regelen:

Omgevingsloket online

Bij het Omgevingsloket online kunt u online een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding. U kunt een aanvraag indienen als particulier of als bedrijf:

Parkeerservice Noordwijk (P1)

Het parkeerbeheer is door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan P1. Voor vragen of inlichtingen kunt u terecht bij P1. U kunt online uw parkeerzaken regelen via het Digitaal Parkeerloket van de gemeente Noordwijk, zoals: