Hoogtij

Noordwijks HoogTij – kwaliteitsslag Noordwijk aan Zee 

Om een kwaliteitsslag te kunnen maken in Noordwijk aan Zee is het nodig eerst een oplossing voor het parkeren te vinden. Hier vind je alle informatie over het parkeeronderzoek voor Noordwijk aan Zee.

Presentatie parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee

Op 11 maart 2019 is het parkeeronderzoek voor Noordwijk aan Zee gepresenteerd aan de gemeenteraad van Noordwijk.

Deel 1: Aanleiding haalbaarheidsonderzoek parkeervarianten Noordwijk aan Zee

Deel 3: Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek parkeervarianten Noordwijk aan Zee.

Noordwijks HoogTij 

Noordwijk aan Zee kan mooier. Zeker de kuststrook. Het gaat om het gebied tussen De Grent en het Wantveld/Groot Hoogwaak.

Overzichtskaart

Op de afbeelding zichtbaar de gebieden, Palaceplein, Gat van Palace, Koningin Wilhelmina boulevard, Jan Kroosplein, Maarten Kruytstraat, Parallel boulevard, Vuurtorenplein, Centrum en Wantveld.

Een aantal plekken is echt toe aan verbetering. De gemeente wil het gebied een nieuwe en betere uitstraling geven. We noemen dit Noordwijks HoogTij. Een lange termijnaanpak voor een kwaliteitsslag. Nodig om ervoor te zorgen dat het kustgebied ook in de toekomst aantrekkelijk is voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Momenteel zijn er voorbeelden genoeg van minder mooie plekken.

Vuurtorenplein Vomar Palaceplein

Noordwijks Hoogtij geeft richting aan de gewenste kwaliteitsslag. Het gebied tussen het Vuurtorenplein en het Palaceplein krijgt daarbij extra aandacht. De eerste schets voor de Koningin Wilhelmina Boulevard is hiervoor beschikbaar.

Schets boulevard

Eerst parkeren oplossen

Om de gewenste kwaliteitsslag te maken moeten we eerst een oplossing bedenken voor het parkeren. Op meerdere plekken waar we willen ontwikkelen staan auto’s geparkeerd. Als er op deze locaties gebouwd wordt verlies je parkeerplekken. Ook moeten er nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd voor de nieuwbouw. Terwijl het aantal parkeerplekken in Noordwijk aan Zee al schaars is. We moeten zorgen dat de parkeerplaatsen die verloren gaan ergens anders binnen Noordwijk aan Zee gecompenseerd worden. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen die we verliezen als er minder parkeerplaatsen op de Koningin Wilhelmina Boulevard komen.  

Klein gebied veel projecten

Noordwijks Hoogtij is een uitdaging. Er zijn veel projecten. Op een klein gebied dat van grote betekenis is voor Noordwijk. Er liggen plannen en kansen. Maar we moeten blijven investeren om Noordwijk nog aantrekkelijker te maken.

Onderzoek komt uit op 5 varianten 

De gemeenteraad heeft in juni 2017 geld beschikbaar gesteld voor onderzoek. Een voorbereidingskrediet. Medio 2018 zijn 5 varianten aan de gemeenteraad gepresenteerd. Iedereen is daarna in de gelegenheid geweest om een reactie te geven op de presentatie en de website.

Twee parkeervarianten lijken op dit moment het meest kansrijk. Het oplossen van parkeren op drukke, zomerse dagen is een derde variant die, in combinatie met de twee kansrijke parkeervarianten, de moeite waard is om verder te onderzoeken. Op 11 oktober 2018 heeft de gemeenteraad besloten om opnieuw geld beschikbaar te stellen. Dit is voor vervolgonderzoek naar met name een transferium voor het parkeren van auto’s op drukke, zomerse dagen.

De planning is om vóór de zomer van 2019 de gemeenteraad een compleet beeld van de parkeervarianten te kunnen voorleggen. Het is dan aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de parkeeroplossingen.

Zelf zien wat de varianten inhouden

Er zijn 5 parkeervarianten onderzocht. We willen dat iedereen de informatie over deze varianten kan lezen en ziet waarmee we bezig zijn.

Direct naar

Parkeerbehoefte. Welk probleem moeten we oplossen

Veel gestelde vragen