Financieel vergelijk Variant A en Variant B

We hebben ons best gedaan om de parkeeroplossingen van variant A en B vergelijkbaar te maken. We hebben de investeringskosten, exploitatiekosten en opbrengsten met elkaar vergeleken. 

Hoe we te werk zijn gegaan

Op basis van kengetallen hebben we een inschatting gemaakt van de bouw- en bijkomende kosten. We houden daarbij rekening met het volgende. Hoe groter de parkeergarage, des te lager de bouwkosten per parkeerplaats. Dit geldt ook voor de exploitatiekosten van een parkeergarage. Tegenover de kosten staan natuurlijk opbrengsten. De opbrengsten van een parkeergarage worden vooral bepaald door de bezettingsgraad. We schatten ze in op basis van de huidige opbrengsten van onze parkeergarages. Hier komen we op uit:

  • variant A gaat uit van een investering van ongeveer € 46,5 miljoen. Voor 1.224 parkeerplaatsen. Dit is € 38.000 per parkeerplaats. Er blijft een positief resultaat over van €60.000,- per jaar. Daar komen we op uit als we de exploitatiekosten, rente en afschrijving van de opbrengsten afhalen. Dit resultaat wordt per jaar gunstiger. Want de exploitatiekosten en de opbrengsten moeten geïndexeerd worden. De rente en afschrijvingskosten niet.
     
  • variant B uit van een investering van € 43,5 miljoen. Voor 1.164 parkeerplaatsen. 
    Dit is € 37.400 per parkeerplaats. Er is een negatief resultaat per jaar van circa € 920.000. Daar komen we op uit als we de exploitatiekosten en de rente en afschrijving van de opbrengsten afhalen. Het resultaat wordt in de loop van de tijd minder negatief. Want de exploitatiekosten en de opbrengsten moeten geïndexeerd worden. De rente en afschrijvingskosten niet.
     
  • optimalisatie variant B We kunnen méér halen uit variant B. We passen ons parkeerbeleid aan. op het Wantveld bouwen we een parkeergarage van 150 parkeerplaatsen in plaats van 500 parkeerplaatsen. De overige 350 parkeerplaatsen vangen we op met een transferium. De totale investering is dan € 32 miljoen. Het resultaat op jaarbasis zou dan € 340.000 negatief zijn.

Opvangen van wegvallen van inkomsten

We gebruiken vandaag de dag de parkeerinkomsten voor de dekking van de exploitatiekosten en rente en afschrijving. De komst van de nieuwe parkeergarages heeft gevolgen voor de gemeentelijke begroting. De inkomsten van de parkeerterreinen vallen weg. Minder inkomsten voor de gemeente. Bij variant A gaat dit om € 1,1 miljoen. Bij variant B om € 1,-miljoen. Dat kunnen we opvangen. Vanuit de ontwikkellocaties worden bijdragen gestort in een voorziening. Dan kunnen we toch de parkeerplaatsen aanleggen. Uit de voorziening wordt jaarlijks een deel van het exploitatietekort gedekt.

  Variant A Variant B
Exploitatieresultaat/jaar € 60.000  -/- € 920.000
Gemiste parkeerinkomsten -/- € 1.100.000 -/- € 1.000.000
Besparing/bijdrage uit voorziening € 485.000 € 460.000
Gevolgen inkomsten t.o.v. 2017 -/- € 575.000 -/- € 1.460.000

Direct naar

Hoogtij home

Veel gestelde vragen