Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de parkeervarianten voor Noordwijk aan Zee. We doen ons best het overzicht actueel te houden.

Wat is het parkeerprobleem in Noordwijk aan Zee?

Parkeeronderzoek heeft laten zien dat er een tekort is aan parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee. Daarnaast zal de vraag naar parkeerplaatsen toenemen door herinrichting van de Parallel Boulevard en nieuwbouwprojecten.

Veroorzaakt de bouw van de parkeergarage bij Huis ter Duin een extra verkeersprobleem?

Het effect hiervan wordt onderzocht. Een grote garage zorgt voor vervanging en/of compensatie van bestaande parkeerplaatsen. Door de invoering van een parkeerverwijssysteem wordt zoekverkeer beperkt.

Waarom zijn er zoveel onderzoeken gedaan naar variant A en veel minder naar variant B?

Dit hangt direct samen met de ligging, het bouwvolume en het aantal parkeerplaatsen. De effecten van een grote parkeergarage op de omgeving zijn groter dan de effecten van meerdere, kleinere parkeergarages.

Wat zijn de risico’s voor de bewoners van Zeewijck ten aanzien van schade als gevolg van de het aanleggen van de dijk in duin?

Onderzoeksbureau Arcadis heeft aangegeven dat het risico op schade aan de bestaande bebouwing als gevolg van een dijkversterking klein is. Vervolgonderzoek moet hierover meer duidelijkheid geven.

Welk effect hebben de plannen voor de nieuwbouw van een grote garage in duin op het duingebied?

Er is sprake van een natuurgebied. Het duingebied wordt na de aanleg van de waterkering en de parkeergarage weer hersteld. Net zoals dit in Katwijk en 10 jaar geleden in Noordwijk ook is gebeurd.

Is het nodig om de waterkering te verbeteren?

Nee dit is niet nodig. De huidige waterkering is veilig genoeg voor het achterland. Wel is het zo dat 90% van Domaine Huis ter Duin buitendijks ligt. Ook is het zo dat het niet wordt toegestaan te bouwen in een primaire waterkering. Voor de parkeergarage in het duin wordt als voorwaarde gesteld dat dijk-in-duin wordt aangelegd. Hierover is overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit geldt ook voor eventuele andere toekomstige ontwikkelingen van Hotel Huis ter Duin (nieuwbouw hotel en Zon en Zeebad).

Welk effect heeft de bouw van de garage op het uitzicht van de bewoners van Huis ter Duin?

De parkeergarage en de waterkering komen onder het huidige duinprofiel te liggen. Uitgangspunt is een verbetering van de inrichting van het terrein ten opzichte van de huidige situatie. Bewoners zijn door Huis ter Duin uitgenodigd daarover mee te denken.

Kan de parkeergarage in het duin gebruikt worden als dijk in duin?

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zegt dat de parkeergarage geen onderdeel mag uitmaken van de kustbescherming. Dit komt door het verschil in levensduur en de voorwaarden voor het beheer en onderhoud van de parkeergarage.

Wat als het gebruik van auto’s in de toekomst minder wordt?

Parkeerplaatsen op straatniveau zullen dan als eerste een andere functie krijgen. Ook de bovenste bouwlaag van de parkeergarage in duin kan door het hoge plafond makkelijk worden gebruikt voor een andere functie.

Kunnen lege particuliere parkeergarages worden gebruikt?

Mochten particuliere parkeergarages leeg staan dan kunnen ze mogelijk ingezet worden als tijdelijke oplossing tijdens bouwwerkzaamheden of bij opvang van piekbelasting.

Is er rekening gehouden met de openbare parkeerplaatsen in het nieuwbouwplan van Hotels van Oranje?

Deze openbare parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor een periode van minimaal vijf jaar. Daarmee kan een tijdelijk verlies aan parkeerplaatsen tijdens bouwwerkzaamheden opgevangen worden. Van het openbare parkeerterrein van Hotels van Oranje wordt nu op drukke dagen al veel gebruik gemaakt.

Wat is het alternatief als de parkeergarage aan de Schoolstraat in variant B niet doorgaat?

Het is mogelijk om op de hoek Koningin Wilhelmina Boulevard en Vuurtorenplein een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Hierin kunnen bij één bouwlaag 140 auto’s en bij twee bouwlagen in totaal 230 auto’s.

Kan het financieel tekort opgevangen worden door verhoging van de parkeertarieven?

Het tarief van € 2,00 per uur en een dagkaart voor € 10,00 zijn in de berekeningen als uitgangspunt genomen. Als er een transferium wordt aangelegd kan het parkeertarief in Noordwijk Zee verhoogd worden. Dit kan een deel van het tekort opvangen.

Hoe is het fietsparkeren geregeld?

In de plannen is bij het Palaceplein en bij het Vuurtorenplein een ondergrondse fietsenstalling opgenomen. Het gaat om de opvang van 500 fietsen per locatie. Dit moet nog verder onderzocht worden. De kosten van deze fietsenstallingen zijn ongeveer € 0,5 miljoen per locatie en zijn niet meegenomen in het financieel overzicht.

Is er voldoende aandacht voor duurzaamheid?

De Omgevingsdienst West Holland heeft een overzicht gemaakt van de mogelijkheden op gebied van duurzaamheid. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen.

Wordt voldoende rekening gehouden met het elektrisch rijden?

Het elektrisch rijden zal in de toekomst naar verwachting flink toenemen. De verwachting is dat de auto’s in de toekomst minder vaak hoeven op te laden omdat de accu’s verder ontwikkeld worden. Voor het aantal laadpalen in de parkeergarages wordt daarom uitgegaan van het huidige aantal elektrische auto’s.

Waarom is er niet gekozen voor een grotere parkeergarage in duin bij Variant A?

De parkeergarage in het duin met een congresruimte is het afgelopen jaar op haalbaarheid onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten en de reacties van omwonenden en belanghebbenden is het plan doorontwikkeld. In het eerste plan had de parkeergarage 1.700 parkeerplaatsen in drie lagen. Dit bleek financieel niet haalbaar. Ook een parkeergarage met 1.400 plaatsen was niet mogelijk. Tenslotte is gebleken dat een parkeergarage met twee lagen de meest haalbare optie is. Daarmee komt het aantal parkeerplaatsen van de garage in duin op 914.

Heb je een vraag?

Laat het ons weten en stuur een e-mail. We doen ons best je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.