Vergelijk Variant A en Variant B

Hier vind je een vergelijking van de parkeervarianten A en B.  

Capaciteit

Variant A bestaat uit de garage in het duin met 914 parkeerplaatsen en een parkeergarage onder het Vuurtorenplein met 210 parkeerplaatsen. In totaal 1.124. De twee parkeergarages hebben samen voldoende parkeerplekken om de behoefte aan 1.106 parkeerplaatsen op te vangen.
Variant B heeft vier parkeergarages. Als het aantal parkeerplekken van de garages op het Wantveld (500), het Vuurtorenplein (210), het Palaceplein (104) en de Schoolstraat (250) worden opgeteld kom je op een aantal van 1.064 parkeerplaatsen. Dit aantal is onvoldoende om de totale behoefte aan 1.106 parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee op te vangen. Wanneer in de parkeerbehoefte de 60 parkeerplaatsen bij het Gat van Palace niet worden meegeteld is de capaciteit bij variant B wel voldoende. 

Investering

Bij variant A is sprake van één grote investering voor de parkeergarage in het duin. Doordat de investeringen in variant B over vier parkeerlocaties worden verspreid is er in deze variant minder financieel risico.

Ligging

De twee parkeergarages in variant A liggen dichtbij het strand en de zee. Dit is goed voor strandbezoekers. 
De vier parkeergarages in variant B zijn verspreid over Noordwijk aan Zee. Variant B is ook gunstig voor de bezoekers van de Hoofdstraat, door de ligging van de parkeergarage bij de Schoolstraat. En strandbezoekers kunnen in deze variant ook dichtbij het strand parkeren.

Zoekverkeer

In zowel variant A als B wordt uitgegaan van een parkeerverwijssysteem. Automobilisten kunnen op borden lezen waar parkeerplaatsen vrij zijn in Noordwijk aan Zee. 
Variant A heeft twee parkeergarages waarvan één grote centrale parkeergarage in het duin. Bij een parkeergarage op één centraal gelegen plek zal het verkeer minder rondjes rijden op zoek naar een plek. Dit komt de doorstroming van auto’s ten goede. Er zal bij variant A daarom minder zoekverkeer zijn.
Variant B heeft vier parkeergarages verspreid over Noordwijk aan Zee. De route die auto’s naar de parkeergarages rijden zal daarom verschillend zijn. Bij variant B is er daardoor, vooral op drukke dagen, sprake van zoekverkeer.

Exploitatie

Exploitatiekosten zijn kosten die voortkomen uit het in gebruik nemen en beheren van parkeergarages. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoonmaakkosten en personeelskosten. De exploitatiekosten per parkeerplaats worden minder als:

  1. Een parkeergarage groter wordt. Er is dan sprake van schaalvoordeel.
  2. Er minder parkeergarages worden gebouwd. In dat geval hoeven er minder vaak dezelfde exploitatiekosten te worden gemaakt voor elke parkeergarage.

De exploitatie bij variant A is efficiënt, omdat er sprake is van twee parkeergarages, waaronder één grote in het duin. Bij variant B is sprake van meerdere, kleinere parkeergarages. 

Multifunctioneel

Een parkeergarage is multifunctioneel als deze geschikt is om voor verschillende activiteiten te worden gebruikt.
Bij de parkeergarage in het duin in variant A kan een deel van de bovenste laag gebruikt worden als congresruimte. Dit gebeurt vooral in de wintermaanden als er minder strandbezoekers zijn. In de zomermaanden wordt de garage vooral als parkeergarage gebruikt. 
Variant B heeft vier ondergrondse parkeervoorzieningen. Deze kunnen niet worden gebruikt voor  andere activiteiten. 

Parkeerinkomsten

Bij variant A is sprake van een verlies van - € 575.000 structureel per jaar.
Bij variant B is er een verlies van - € 1.460.000 structureel per jaar.

Zie Financieel vergelijk variant A en variant B 

Piekbelasting

Bij drukke dagen met meer auto’s dan normaal, wordt gesproken over piekbelasting. Hoeveel auto’s kunnen er extra parkeren in de parkeergarages van de varianten A en B? Dit is naast de behoefte aan 1.106 parkeerplaatsen die er gemiddeld het hele jaar door is.
Bij variant A kunnen op drukke dagen extra’s auto’s in de parkeergarages worden geparkeerd. Dit kan tijdens de zomermaanden als er geen congressen worden gehouden. 
Ook bij variant B er is er enige mogelijkheid om gedurende het hele jaar op drukke dagen een aantal extra auto’s in de parkeergarages te laten parkeren.

Verkeer

Variant A telt 2 parkeergarages, waaronder één grote in het duin. Hierdoor is sprake van een concentratie van autoverkeer. Variant B heeft vier parkeergarages verspreid over Noordwijk aan Zee. Dit zorgt voor meer spreiding van autoverkeer.

Risico’s

Voor het uitvoeren van variant A is een aantal risico’ s:

  1. Een aantal bewoners van het Huis ter Duin complex ziet de parkeergarage in duin als een bedreiging voor hun woonomgeving.
  2. Het Vuurtorenplein is niet helemaal van de gemeente.
  3. Er is nog geen toestemming van instanties voor de maatregelen van de kustbescherming.
  4. Als de rente stijgt wordt het plan duurder

Voor het uitvoeren van variant B zijn de volgende risico’s:

  1. Het Vuurtorenplein is niet helemaal van de gemeente.
  2. De locatie Schoolstraat is geen eigendom van de gemeente. Ook hier moeten afspraken worden gemaakt met de grondeigenaren. Er is vooralsnog geen overeenstemming tussen de grondeigenaren over een integrale ontwikkeling bij de locatie Schoolstraat.
  3. Als de rente stijgt wordt het plan duurder.