Bouwen en verbouwen

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Omgevingsloket Online, vergunning bouwen of vergunningvrij bouwen en vergunningencheck.

 • Bouwen

  Duurzaam Bouwloket, alarminstallatie, huisnummer, inrit, kabels, puinbak, vooroverleg en welstandadvies.

 • Inzage gegevens

  BAG, BRO, beperkingenregister, bouwtekeningen, kadastrale en landmeetkundige gegevens.

 • Milieu

  Adviesraad Natuur en Milieu, afvalwater, asbest, bodem, gevaarlijke stoffen en milieumelding.

 • Monumenten en archeologie

  Archeologisch onderzoek, archeologische (oudheidkundige) vondst, Cultuurhistorische waardenkaart, Erfgoedregister, monument verbouwen en subsidie gemeentelijke monumenten.

 • Toezicht

  Gemeentelijk toezicht op (ver)bouwen en verplichting om bouwwerk te verbeteren.