Bomen kappen

Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket online.

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien of het kappen van bomen die op de lijst van waardevolle bomen voorkomen. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via +31 (0)71 40 83 200 of mailen naar infobouwen@odwh.nl

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen, moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen en zo nodig, direct een vergunning aanvragen. Hierbij heeft u voor uzelf een DigiD nodig en voor een bedrijf een eHerkenning nodig.