Kabels en leidingen aanleggen

Het is soms nodig dat er gegraven wordt in de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor het leggen van kabels, leidingen of een rioolaansluiting.

Particulieren mogen geen graafwerkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte. U heeft hiervoor een bedrijf nodig die volledig op de hoogte is van alle regels, verplichtingen en beschikken over alle noodzakelijke certificeringen. Dit is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet. Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster.

Bedrijven die in opdracht graafwerkzaamheden gaan verrichten, moeten hiervoor een melding doen bij de gemeente. Na het verstrekken van een instemmingsbesluit of het doen van een melding kan een bedrijf alle voorbereidingen en uitvoering laten plaatsvinden, onder toezicht van de gemeente.

Instemming van de gemeente op een verzoek van een bedrijf duurt maximaal 6 weken. In de praktijk worden meldingen vaak binnen enkele werkdagen afgehandeld.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl