Object op de openbare weg plaatsen

Wilt u op, aan of boven de openbare weg een object plaatsen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning of objectvergunning nodig. Soms is geen vergunning nodig als wordt voldaan aan bepaalde standaardvoorschriften. Welke regels gelden, hangt onder andere af van het soort object en de tijd dat het object aanwezig is.

Omgevingsvergunning

Als een object op een openbare plaats wordt gezet voor een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend (bijvoorbeeld de bouw van een woning of een omvangrijke renovatie), dan is de plaatsing van het object vaak al meegenomen in de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft dan geen aparte vergunning aan te vragen. Denk hierbij aan het plaatsen van een steiger bij de bouw van een woning of het plaatsen van bouwmaterialen op een werkterrein.

Ook als een object langer dan 30 dagen op dezelfde plaats blijft staan, is vaak een omgevingsvergunning nodig. Denk daarbij aan een vlaggenmast of reclamebord. 

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl 

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

 • Telefonisch via +31 (0)71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
 • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl
 • Op afspraak in het gemeentehuis van Noordwijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur. Let op: vanwege het coronavirus is er tot nader order geen spreekuur.

APV-vergunning

Als er geen omgevingsvergunning nodig is voor het plaatsen van het object, is er vaak wel een APV-vergunning nodig op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 (APV). Denk daarbij aan uitstallingen (zoals kledingrekken). Een APV-vergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Aanvraagformulier werkterrein- of objectvergunning (pdf) downloaden

Meer informatie

Bel voor meer informatie over een APV-vergunning met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Vergunningsvrij

Er is geen vergunning nodig voor het plaatsen van:

 1. voorwerpen of stoffen die, incidenteel, na zonsopgang op een openbare plaats niet zijnde een rijbaan of betaald parkeerplaats worden geplaatst en diezelfde dag voor zonsondergang weer zijn verwijderd;
 2. een op het strand geplaatste tafel, bank, kist of paal of een op het strand geplaatst windscherm of strandtentje;
 3. door of namens de gemeente geplaatste aanplakborden of digitale panelen voor verkiezingen van publiekrechtelijke organen;
 4. bouwwerken voor infrastructuur of openbare voorziening zoals bedoeld in artikel 2 lid 18 van Bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht (Bor);
 5. borden voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit;
 6. bouwsteigers waarvoor geen omgevingsvergunning is verleend, bijvoorbeeld steigers voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, voor zover niet langer dan 14 dagen aanwezig;
 7. een puinbak of container met inbegrip van de daarin opgeslagen roerende goederen op voorwaarde dat deze niet langer dan 14 dagen aanwezig is;
 8. vlaggen, wimpels, vlaggenmasten en spandoeken;
 9. kerstbomen, geplaatst en aanwezig in de periode 1 december tot en met 30 december.

Voor het plaatsen van de bedoelde voorwerpen gelden wel algemene voorschriften waar men zich aan moet houden! Die voorschriften staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021.

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betaalt u € 60,-. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.