Vooroverleg bouwplannen en andere omgevingsactiviteiten aanvragen

U kunt, met een niet in de wet geregelde officiële manier, aftasten wat het gemeentebestuur van een ruimtelijk idee/plan vindt. Vraag hiervoor een vooroverleg aan om te (laten) beoordelen of een plan stedenbouwkundig en planologisch haalbaar is en het dus zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Online een vooroverleg aanvragen via omgevingsloket.nl

Aanpak

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). U kunt online een vooroverleg aanvragen via het omgevingsloket.nl Geef hierbij de volgende gegevens door:

 • (kleuren)foto’s van de huidige situatie;
 • de plattegronden inclusief maatvoering van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie;
 • gevelaanzichten;
 • het gewenste en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarover de aanvraag gaat;
 • een opgave van de bruto inhoud in m³ en de bruto vloeroppervlakte in m² van het (deel van het) bouwwerk waarover het vooroverleg gaat;
 • een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe situatie met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, en de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het gewenste gebruik van de gronden die bij het voorgenomen bouwwerk horen;
 • de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen, weergegeven in meerdere dwars- en langsdoorsneden;
 • als er geen sprake is van het oprichten van bouwwerken moet in een begeleidend schrijven aangegeven worden wat de ruimtelijke ontwikkeling precies inhoudt.

Let op: alle tekeningen moeten op schaal getekend zijn. 

Termijn

De gemeente behandelt binnen 8 weken uw aanvraag.

Voor het behandelen van een vooroverleg worden, ongeacht de uitkomst, leges in rekening gebracht door de ODWH. Dit krijgt u bevestigd door de gemeente als de gemeente uw aanvraag in behandeling heeft genomen. De kosten bedragen € 254,-.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

 • Telefonisch via +31 (0)71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
 • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl
 • Op afspraak in het gemeentehuis van Noordwijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur. Let op: vanwege het coronavirus is er tot nader order geen spreekuur.