Landmeetkundige gegevens inzien

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Zoals bijvoorbeeld de oppervlakte van een stuk grond, waar water is, of waar erfgrenzen liggen. Heeft u landmeetkundige gegevens nodig? Voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning of om te bepalen waar uw erfgrens ligt? Dan kunt u deze opvragen bij het Kadaster of bekijken op de landelijke basiskaart.

Online landelijke basiskaart bekijken via app.pdok.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Kadaster via +31 88 18 32 200.