Omgevingsvergunning opvragen/inzien

U kunt een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) opvragen/inzien.

De volgende informatie kunt u opvragen/inzien:

  • informatie over een aangevraagde en verleende omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning);
  • bouwtekeningen (tekeningen die horen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning);
  • constructietekening en –gegevens;
  • plaats en kadastergegevens van het bouwwerk;
  • informatie over de bouwwerkzaamheden.

De voorwaarden voor het opvragen/inzien van een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) zijn:

  • Van bestaande bouwwerken kunt u de plannen en tekeningen opvragen/inzien.
  • Van nieuwe bouwwerken kunt u de plannen en tekeningen opvragen/inzien, nadat het besluit is genomen en bekend gemaakt.

Het opvragen van een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) is gratis.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u kijken op odwh.nl of tussen 9:00 - 14:00 uur met het Bouwloket van de ODWH bellen via +31 (0)71 40 83 200.

U kunt op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur op afspraak terecht bij het Bouwloket in het gemeentehuis van Noordwijk te Voorstraat 42. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via +31 (0)71 40 83 200 of mailen via infobouwen@odwh.nl

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van bouwzaken overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Omgevingsvergunningen (vroeger bouwvergunningen) vraagt u op bij de ODWH. Dit kan per e-mail via infobouwen@odwh.nl