Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen. Alle gemeentelijke en niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken staan geregistreerd in het beperkingenregister.

Online beperkingenregister bekijken via kadaster.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Kadaster via +31 88 18 32 200.