Landmeetkundige gegevens inzien

Heeft u landmeetkundige gegevens nodig? Deze vraagt u op bij het Kadaster. Of bekijk ze online op de landelijke basiskaart.

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Bijvoorbeeld:

  • de oppervlakte van een stuk grond;
  • waar water is;
  • waar de grenzen liggen van stukken grond (erfgrens)

Deze gegevens heeft u nodig voor bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning. Of om te bepalen waar uw erfgrens ligt.

Zo kunt u landmeetkundige gegevens inzien:

Kadaster

Adresgegevens

Hofstraat 110

7311 KZ Apeldoorn

Telefoon: +31 (0)88 18 32 200

Uitgelicht