Afvalwater lozen

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen in het riool? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen. Dit doet u bij de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Online een melding doen of vergunning aanvragen via aimonline.nl (eHerkenning)

Huishoudelijk afvalwater lozen

Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen. Is uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl