Afvalwater lozen

Als u met uw bedrijf afvalwater wilt lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, wil de gemeente dat van u weten. Bepaalde lozingen hoeft u alleen te melden. Voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen (af te voeren), bijvoorbeeld op een beek, rivier, meer of in de grond. Als uw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool, kunt u een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod. Dit doet u bij het waterschap/hoogheemraadschap in uw regio. 

Als u een watervergunning hebt voor het lozen, hoeft u geen vrijstelling aan te vragen. 

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op Odwh.nl.

Vergunning of melding?

Controleer of uw inrichting een melding of vergunning nodig heeft via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Vergunning lozen afvalwater bedrijven

Doe de melding of vraag de vergunning aan via AIM. Geef hierbij de volgende informatie:

  • of u eerder vergunningen hebt gekregen voor lozen van afvalwater (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of watervergunning);
  • of u eerder een melding hebt gedaan voor lozen van afvalwater (alleen als u ook een bevestiging van de melding hebt).

Vrijstelling lozen huishoudelijk afvalwater

  • U vraagt het waterschap/hoogheemraadschap of u een vrijstelling nodig hebt.
  • Daarna vraagt u zo nodig de vrijstelling aan. Geef hierbij aan hoe u uw huishoudelijk afvalwater wilt lozen.

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Schipholweg 128 
2316 XD Leiden

Odwh.nl