Bodemvervuiling verwijderen

Als u eigenaar bent van een stuk grond en uit bodemonderzoek blijkt dat de grond vervuild is, moet u dit laten schoonmaken door een officieel goedgekeurd bedrijf. Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.