Bodemvervuiling verwijderen

Bent u eigenaar van een stuk grond? En blijkt uit bodemonderzoek dat de grond vervuild is? Dan moet u dit laten schoonmaken door een officieel goedgekeurd bedrijf. Bodemsanering is noodzakelijk als het verontreinigde terrein niet meer geschikt is voor het huidige of geplande gebruik.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl