Bouwstoffen melden

Bouwbedrijven moeten bouwstoffen melden die zij gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden omdat deze bouwstoffen aan de regels moeten voldoen die in het Besluit bodemkwaliteit staan. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

Online bouwstoffen melden via meldpuntbodemkwaliteit.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.