Eenvoudige bodemsanering melden

Een eenvoudige bodemsanering meldt u met een BUS-melding. BUS is de afkorting van Besluit uniforme saneringen. Deze saneringen vinden op een standaardmanier plaats. U gebruikt hiervoor een eenvoudig meldingsformulier.

Meldingsformulier BUS (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorbeelden eenvoudige bodemsaneringen

Voorbeelden van eenvoudige bodemsaneringen zijn:

  • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen in verontreinigde grond;
  • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.