Gevels reinigen

Wilt u de gevel van uw gebouw reinigen? Dan moet u dit melden.

Online een melding doen via omgevingsloket.nl

Watervergunning

Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen? Dan heeft u misschien een watervergunning nodig. Die kunt u ook aanvragen via het Omgevingsloket online.

Monument

Is uw pand aangemerkt als een monument? Dan kan op grond van de Wabo of de Erfgoedverordening ook een vergunning nodig zijn. Doe hiervoor de vergunningcheck via het Omgevingsloket online.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.