Informatieplicht als u met gevaarlijke stoffen werkt

Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet u dit melden.

Online een melding doen via aimonline.nl (eHerkenning)

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.