Informatieplicht als u met gevaarlijke stoffen werkt

Als uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, dan moet u informatie melden.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen vallen meestal onder het Activiteitenbesluit en zijn meldingsplichtig. Voor grotere opslagen van gevaarlijke stoffen (meer dan 10 ton) geldt een vergunningplicht. 

Voor heel specifieke bedrijven (zogenaamde BRZO bedrijven) gelden er nog aanvullende eisen. In de regio West-Holland zijn er op dit moment 6 BRZO bedrijven (niet in de gemeente Noordwijk). Deze vallen onder de bevoegdheid van de provincie Zuid-Holland en zijn per definitie vergunningplichtig.

Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig is in het bedrijf. 

In de Seveso III-richtlijn staat wanneer een bedrijf een lagedrempelinrichting of hogedrempelinrichting is. In bijlage I van deze richtlijn staan 2 lijsten met de drempelwaarden van gevaarlijke stoffen. Controleer deze lijsten als er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in uw bedrijf.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op odwh.nl

Omgevingsdienst West-Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Schipholweg 128 
2316 XD Leiden

odwh.nl