Ontgronding

Gaat u de bodem op land of in water afgraven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

Online een ontgrondingsvergunning aanvragen via omgevingsdiensthaaglanden.nl (eHerkenning)

Online een ontgrondingsvergunning aanvragen via omgevingsdiensthaaglanden.nl (DigiD)

Rijkswateren

Alleen voor ontgrondingen in rijkswateren moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Meer informatie

Provincie Zuid-Holland heeft de taken op het gebied van ontgrondingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Neem voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden via +31 70 21 89 902. Of kijk op omgevingsdiensthaaglanden.nl