Ontgronding

Ontgronden betekent, dat u de bodem op land of in water afgraaft.

Ontgronding gebeurt bijvoorbeeld bij winning van delfstoffen of landschapsinrichting.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor meer informatie kunt u kijken op odwh.nl of bellen via het telefoonnummer +31 (0)71 40 83 100.

U hebt een ontgrondingsvergunning nodig van de Provincie Zuid Holland.

Provincie Zuid Holland

Adresgegevens

Toon op de kaart Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag

+31 (0)70 44 16 622

zuid-holland.nl